Kartverkets ekspedisjon, resepsjoner og fylkeskartkontor er stengt, og de fleste ansatte jobber fra hjemmekontor. Alle samfunnsviktige tjenester fra Kartverket leveres imidlertid som før, tinglysing, eiendomsregistrering (matrikkel) og posisjonstjenester.

Vi følger myndighetenes råd og holder kontorstedene våre stengt i alle fall fram til 13. april. Når det kommer nye råd fra myndighetene, vil vi forholde oss til det.

Tinglysing

Kartverket oppfordrer de som kan, til å tinglyse elektronisk. Dette er det foreløpig kun en del større virksomheter som har mulighet til, men ikke alle disse utnytter fullt ut denne muligheten. Vi ser det som nødvendig å varsle at det kan bli utfordrende å tinglyse alle papirdokumentene som kommer inn til riktig tid dersom ansatte i tinglysingen blir rammet sterkt.

Per i dag opprettholder vi ordinær saksbehandlingstid for tinglysing av innsendte dokumenter.

Se for øvrig Spørsmål og svar om korona og tinglysing. Les mer om tinglysing under koronakrisen her.

Åpent kundesenter

Kundesenteret er åpent og svarer fortsatt på telefon, men vi oppfordrer flest mulig til å kontakte oss via e-post (post@kartverket.no) eller bruke chat-funksjonen nede til høyre på nettsiden. Kundesenteret er åpent mandag til fredag klokka 08.00–15.00.

Til havs

Etterretninger for sjøfarende (Efs) og oppdatering av elektroniske sjøkart (ENC) er begrenset til kritiske oppdateringer, men blir publisert innenfor gjeldende frister.

Vannstandstjenesten Se havnivå er oppe og går som vanlig, Primar er operativ og har normal drift.

Fylkeskartkontorene

Ved fylkeskartkontorene er gjenstående regionmøter og fagdager som er planlagt i vår, utsatt inntil videre, eller har fått ny dato på grunn av pålagte smitteverntiltak. Dette gjelder følgende fylker:

Jordobservatorium i drift

Driften ved jordobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard går som normalt. Observatoriet har en nøkkelrolle i det globale samarbeidet om overvåking av jordkloden og havnivået.