Har dere lengre behandlingstid?

Nei, foreløpig har vi ikke det. Vi gjør alt vi kan for å opprettholde to dagers behandlingstid for papirdokumenter.

Kan jeg sende dokumenter på e-post, og må det være originale signaturer?

Det er bare originale dokumenter med original signatur som kan tinglyses. Dette følger av tinglysingsloven § 6. Kopier, skannede originaler, e-poster, fakser og lignende kan ikke tinglyses. Se sjekkliste for tinglysing.

Vi har ikke mulighet til å verifisere elektroniske signaturer på annen måte enn gjennom det etablerte systemet for elektronisk tinglysing. Vi oppfordrer virksomheter med avtale om elektronisk tinglysing om å benytte tjenestene så langt det lar seg gjøre.

Kan vi få hjelp i resepsjonen?

Ja, fra mandag 25. mai åpnet vi resepsjonen igjen. I resepsjonen kan du levere saker til tinglysing og få generell veiledning. Vi gjør oppmerksom på at det gjelder restriksjoner på antall personer og avstand ved besøk i resepsjonen, og ber alle forholde seg til instruksjoner og oppslag.

Kartverkets kundesenter er også åpent og vil fortsatt besvare spørsmål fra publikum, men vi oppfordrer flest mulig til å kontakte oss via e-post på tinglysing@kartverket.no eller bruke chat-funksjonen som finnes nede til høyre på nettsiden.

Hvor ofte blir postkassen tømt på Hønefoss?

Postkassen blir tømt fire ganger om dagen. Post mottatt før kl. 14.00 behandles fortsatt samme dag.

Utsettelse av faktura med dokumentavgift?

Kartverket har ikke rettslig grunnlag til å gi betalingsutsettelse for krav på betaling av dokumentavgift uansett årsak til at man ikke kan betale. Dette gjelder også i de tilfeller manglende betalingsevne skyldes en situasjon som er oppstått som følge av tiltak for å stoppe koronaviruset. Krav som ikke blir betalt innenfor frist må vi derfor, på vanlig måte, oversende til Statens Innkrevningssentral (SI) for videre behandling. Vi vil anbefale at man tar kontakt med SI for nærmere avtale om betaling av kravet.

Hvordan får jeg hjelp til matrikkelen?

Du kan kontakte matrikkelhjelp@kartverket.no

Må det være vitner på dokumentene?

Når du fyller ut et skjøte for å tinglyse en ny eier, eller skal tinglyse et pantedokument, må vitner skrive under på dokumentet. Hvis du bruker en fullmakt, må også denne bevitnes. Les mer om fullmakt og vitner.

Tinglyser dere fortsatt?

Ja, tinglysing går som normalt. Vi gjør alt vi kan for å tinglyse til rett tid. Les mer om tilgjengelighet i Kartverkets tjenester.

Blir det lagt til rette for elektronisk tinglysing for flere?

Kartverket har et tinglysingssystem for profesjonelle brukere. Vi jobber med å utvikle en løsning for små og mellomstore virksomheter.

Behandles det dokumenter i Ullensvang nå?

Ja, dokumenter behandles som vanlig både i Ullensvang og på Hønefoss.

Må det være gjenpart?

Det skal legges ved en kopi eller avskrift av dokumentet som tinglysingsgjenpart, jf. tinglysingsloven § 6. Profesjonelle brukere skal med en påtegning bekrefte at gjenparten er en korrekt gjengivelse av originaldokumentet, jf. tinglysingsforskriften § 6. Se sjekkliste for tinglysing.

Må konsesjonsforhold være registrert?

Tinglysingsmyndigheten skal kontrollere at konsesjonskravene er oppfylt ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring, festekontrakter og andre langvarige bruksretter, jf. konsesjonsloven § 15 og forskrift om konsesjonsfrihet § 4. Se sjekkliste for tinglysing, siste kulepunkt. Du kan også kontakte kommunen for spørsmål om konsesjon.