UDHEIT 2018 ble arrangert i Dublin fra 29. oktober til 2. november. Kongressen samlet rundt 350 eksperter fra industri, utdanningsinstitusjoner, myndigheter og ikke-statlige organisasjoner som delte erfaringer og kunnskap om universell utforming i design, IKT og utdanning.

Sven Michaelis og Kathrin Bögelsack fra landdivisjonen, presenterte Kartverkets arbeid med universell utforming og kartleggingsmetoden vi bruker, dens fleksibilitet og muligheter for inkludering av brukere.

UDHEIT 2018 var en god mulighet til å presentere Kartverkets arbeid, utveksle erfaringer og knytte kontakt med kollegaer fra Norge og andre land:

– Vi tror at vårt prosjekt for tilgjengelighetskartlegging vil bidra til at norske kommuner bli mer inkluderende for alle. Vi ønsker å skape oppmerksomheten og interesse for vår kartleggingsmetode utover Skandinavia, og på konferansen i Dublin kom vi i dialog med kollegaer fra blant annet Italia, Irland, USA og Canada. Vi håper at disse kontakter fører til spennende samarbeidsprosjekter med andre land i framtiden , forteller Kathrin Bögelsack.

UDHEIT er en videreføring av den nordiske samarbeidsplattformen om universell design, og startet med en internasjonal konferanse i Oslo i 2012 som deretter samlet fagfolk i Lund i 2014 og i York i 2016.

Fra Norge deltok blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Husbanken, Statens Vegvesen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med foredrag på UDHEIT 2018.

Les mer:

UDHEIT 2018 – Universal Design & Higher Education in Transformation Congress

Kartverkets temasider for tilgjengelighet og universell utforming.