Kartverkets sjødivisjon inviterte til sjøkartkonferanse i egne lokaler i Stavanger 16. og 17. oktober. For de rundt 70 deltakerne ble det to dager med faglig innhold, diskusjoner og debatt.

Tilfredsstiller dagens sjøkart dagens behov? Hvilke sjøkart trenger framtidens navigatører? Hvordan skal myndighetene sikre effektiv og sikker sjøtransport i framtiden? Dette var tema som ble reflektert rundt og diskutert på Sjøkartkonferansen.

Spennende foredrag ble holdt av fagfolk fra sjødivisjonen, Kystverket, Sjøforsvaret, Redningsselskapet, NGU, Kongelig norsk båtforbund, Kristiansand havn og av dosent Norvald Kjerstad fra NTNU Ålesund.

Se program for Sjøkartkonferansen 2018 (pdf).

Verdifulle brukererfaringer

Temaene som skapte størst engasjement var standarden S-102 og terrengmodeller, kvalitet og datadekning.

– En av de viktigste tilbakemeldingene var at vi er på riktig vei når det gjelder testing og satsing på tette dybdekurver i offisielle elektroniske sjøkart (ENC). Flere av foredragsholdernes brukererfaringer er også verdifulle, da de bekrefter de utfordringer vi selv mener vi har. Samtidig setter de fingeren på viktigheten av at kvaliteten (CATZOC) blir riktig angitt i elektroniske sjøkart (ENC). Viktigheten av at vi klarer å holde kartene oppdatert, særlig mot endringer i kystkontur og kaier, ble også poengtert, forteller leder av konferansekomiteen Gjermund H. Bakken fra Kartverkets sjødivisjon.

«Sjøkartfamilien»

– Vi håper og har et inntrykk av at deltakerne hadde et godt utbytte av konferansen. Jeg hørte to uavhengige deltakere omtale de fremmøtte som «sjøkartfamilien». Det tenker jeg er et positivt signal, sier Bakken.

I Kartverkets strategiske handlingsplan står det at brukernes faktiske behov skal være styrende for våre valg. Virksomheten har som hovedmål å tilgjengeliggjøre våre data til brukerne. Det å ha en god dialog med brukerne og andre interessenter gir oss et godt grunnlag for å tenke nytt.

– Sjødivisjonen ønsker å skape en møteplass for maritime interesseorganisasjoner, undervisningsmiljø og offentlige aktører. Sjøkartkonferansen er en arena hvor vi møter våre brukere, og hvor vi kan dele erfaringer, behov og tanker om framtiden. I tillegg får Kartverket synliggjort den rollen vi faktisk har som sjøkartmyndighet. Vi planlegger derfor å arrangere Sjøkartkonferansen også i 2019, forteller Gudmund Jønsson, avdelingsdirektør for nautisk i Kartverkets sjødivisjon.

Hvis du ønsker pdf-kopi av presentasjoner holdt på Sjøkartkonferansen 2018, send en forespørsel på e-post til Gjermund H. Bakken i Kartverkets sjødivisjon: gjermund.bakken@kartverket.no.

PANELDEBATT: Ordstyrer Gudmund Jønsson (Kartverket), Odd Sveinung Hareide (Sjøforsvaret), Modstein Hansen (Kystverket), Johan P. Stensaker (Navtor) og Odd Aage Føre (Kartverket) bidrog til en engasjerende paneldebatt på Sjøkartkonferansen 2018. Foto: Sissel Kanstad