Avtale om tilgang til data fra PGS nettverket og avtale om tilgang til posisjonsdata med vedlegg er under revisjon. Vi vil før nyttår sende ut nye avtaler til forhandlernettverket, og til de som har avtale om tilgang til data fra PGS nettverket for signering.