I den nye versjonen av matrikkelen er det gjort en rekke forbedringer for å øke brukervennligheten. Det er først og fremst leverandører og saksbehandlere i kommunene som vil oppleve en mer tilpasset matrikkelversjon. Det er gjort forbedringer blant annet innen områdene atkomst og matrikkelbrev. Det er også lagt til rette for å overføre bygningsinformasjon fra kommunalt sakssystem til kartverksklienten, samt at det er gjort forbedringer av anleggseiendom.

Atkomstpunkt i matrikkelen

Fra versjon 3.16 er det mulig å registrere atkomstpunkt til adresser på steder der det er vanskelig å finne fram på grunnlag av adressepunktet alene. Dette kan være i områder uten et klart definert vegsystem, slik som på øyer, i hyttefelt, eller på store institusjonsområder. Flere alternative kai- og bryggeanlegg og parkeringsplasser kan gi atkomst til det samme området. 

Tilsvarende vil også gjelde ved adressering av nye typer kompliserte flerbruksbygg, eksempelvis store næringsbygg med blokker på taket der atkomst er nede på bakkenivå. I disse tilfellene vil det være ønskelig å kunne angi det mest hensiktsmessige punktet for atkomst til den enkelte adresse. 

I tilfeller der atkomst er ulik sommer og vinter, kan det tilordnes et atkomstpunkt for sommer og et annet atkomstpunkt for vinter. Dette vil eksempelvis gjelde hytter og setrer i høyfjellet uten vinterbrøytet veg. I slike tilfeller kan atkomstpunktet for sommer registreres på nærmeste parkeringsplass ved en sommerveg. På vinterstid, når vegen ikke er brøytet, vil nærmeste kjørbare veg og parkering kanskje være et annet sted. I slike tilfeller angis det mest hensiktsmessige punktet for atkomst vinter til dette stedet/denne parkeringen.

Dette er grunnene for at det i matrikkel 3.16 innføres mulighet for at kommunene i spesielle tilfeller kan tilordne et koordinatfestet atkomstpunkt, for å definere atkomsten til adressen på en klar og entydig måte, der det er vanskelig å finne frem på grunnlaget av adressepunkt alene.

 
EKSEMPEL: Her er et eksempel på ulik atkomst sommer og vinter. I tilfeller hvor det er ulik atkomst sommer og vinter tilordnes et punkt for atkomst sommer og et punkt for atkomst vinter.

Forbedringer i matrikkelbrevet

Matrikkelbrevet, som kommunene sender ut, vil også være mer tilpasset brukerne. Her kan nevnes:

 • Kommunelogo vil komme i venstre hjørne, noe tidligere versjoner ikke viste.
 • «Varselmelding» når det ikke er registrert teiger eller anleggsprojeksjonsflate på matrikkelenheten vil nå dukke opp.
 • Oversikt over teiger – viser oversikt over alle teiger på en matrikkelenhet.
 • Skille mellom forretninger der matrikkelenheten er involvert og forretninger der matrikkelenheten er berørt.
 • Forretningene vises både med forretning og forretningstype (tidligere ble det kun vist forretningstype).
 • Det vil bli visning av både bygg som er registrert på matrikkelenheten og bygg som ikke er registrert på matrikkelenheten.
 • Matrikkelbrevet vil inneholde visning av bygningsstatus for utgåtte bygg og bygningsendringer på matrikkelenheten.
 • Det er gjort forbedringer i oversiktskartet:
  - Kartet vises nå alltid med nordpilen opp
  - Teigene presenteres i en blålilla farge med svart teiggrense rundt, slik at teigene er lettere å se (tidligere var fargen gul som gjorde det vanskeligere å se teigene i oversiktskartet).

Fra kommunalt sakssystem til matrikkelklient

Brukerne vil også oppleve at det nå er lagt til rette for å overføre bygningsinformasjon fra kommunalt sakssystem til kartverksklienten.
Kartverket sin matrikkelklient kan nå motta informasjon fra byggesaksystemer for å forhåndsutfylle felt for to brukstilfeller. Via KS sin FIKS-standard, svar inn/svar ut, kan matrikkelklienten motta forsendelser som inneholder byggesakmeldinger for brukstilfellene ny bygning - rammetillatelse og ny bygning - igangsettingstillatelse. 

Tilgjengelig informasjon fra kommunens sakssystem blir lagt i en liste under aktivitesliste - bygg. Kommunens sakssystem må sende bygningsdata via FIKS for at det skal komme noe i denne listen. Kartverket vil ha fokus på dette område fremover og vi vil ta i bruk denne funksjonaliteten for flere brukstilfeller i senere versjoner.

Forbedring av anleggseiendom

Matrikkelen er endret slik at det nå kan oppgis volum for anleggsprojeksjonsflater som blir opprettet eller endret i matrikkelen. Oppgitt volum og volumendringer blir lagret på forretninger og vises i objektinformasjon og i rapporter.