NASA og Kartverket har gjennom flere år hatt et tett samarbeid. Når NASA nå skal levere et av nøkkelinstrumentene til Kartverkets nye jordobservatorium i Ny-Ålesund, betyr dette en ytterligere styrking av samarbeidet.

- Denne avtalen er viktig for jordobservasjon i nordområdene; for overvåking av satellitter i polområdet og for vår forståelse av blant annet havnivåendringer, sier statssekretær Bjørnar Laabak.

Kartverket bygger nå et nytt jordobservatorium i Ny-Ålesund med flere måleteknikker på samme sted. Observatoriet har en unik dekning i Arktis. Fra det nye jordobservatoriet skal Kartverket overvåke jordas rotasjon og bevegelser.

Satellittavstandsmåleren som NASA skal levere er utstyrt med laser - og kan bestemme satellittenes avstand til jorda.

Forbedring av satellittdata

Med sin plassering i Ny-Ålesund på 79 grader nord vil den være i stand til å følge satellitter over polområdet.

- Dette betyr en kraftig forbedring av satellittdata som brukes til å overvåke hav- og isendringer, sier Benjamin Philllips, leder for NASAs jordobservasjonsprogram

Den nye avtalen mellom NASA og Kartverket vil også sørge for verdens nordligste observering av de europeiske navigasjonssatellittene Galileo når disse er i full drift. Dette vil gi bedre posisjon og tidsreferanse på satellittene i nord.

- Med denne avtalen blir det nye jordobservatoriet komplett, og vi får en stasjon i verdensklasse i Ny-Ålesund, sier Per Erik Opseth, direktør i Kartverkets geodesidivisjon, som de siste to årene har jobbet for å få på plass kontrakten med NASA.

SEREMONI: Fra signeringsseremonien i NASA. I fremste rekke (fra venstre) direktørene Karen Feldstein og Michael Freilich i NASA, divisjonsdirektør Per Erik Opseth i Kartverket og statssekretær Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Anne Jørgensen.

Første internasjonale avtale

En slik avtale er heller ikke hverdagskost for NASA og Benjamin Phillips kan bekrefte at avtalen har en stor verdi for den amerikanske romfartsorganisasjonen.

- Dette er vår første internasjonale avtale om utvikling av neste generasjon laserinstrument og vi håper den vil være en katalysator for mer samarbeid, sier Phillips.

Han forklarer at avtalen mellom NASA og Kartverket representerer en modell for utvikling av neste generasjon instrumenter; som brukes til måling av jordas endringer og bevegelser. Og ingen land kan drive jordobservasjon alene:

- Geodesi er en vitenskap som krever et globalt bidrag, og Kartverkets observatorium i Ny-Ålesund fyller et tomrom og vil bidra til å realisere denne visjonen, sier Phillips.

Det globale samarbeidet om jordobservasjon er også på agendaen i FN. I 2015 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som skal styrke dette samarbeidet og gi bedre fakta om jordkloden. Norge og Australia leder arbeidsgruppen som har utarbeidet grunnlaget for resolusjonen. Sist uke vedtok FN å oppgradere arbeidsgruppen - og etablere en permanent underkomité for geodesi i FN, som skal følge opp arbeidet med resolusjonen.

Kartverkets jordobservatorium

Kartverkets geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund kartlegger bevegelser i jordoverflaten, jordas rotasjon og nøyaktige plassering i verdensrommet.

Det er det nordligste observatorium i sitt slag og inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk. Observatoriet er Norges viktigste bidrag til en bedre referanseramme for jorda som FNs generalforsamling oppfordrer verdens land til å styrke.

SVALBARD: Kartverkets jordobservatorium på Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Kartverket er i ferd med å fullføre byggingen av det nye observatoriet som skal åpnes i juni 2018 ved Brandallaguna i Ny-Ålesund. Fra det nye observatoriet skal Kartverket måle jordas bevegelser og posisjon med flere måleteknikker på samme sted.

Observatoriet får status som et komplett observatorium med blant annet to jordobservasjons-antenner (VLBI - Very Long Baseline Interferometry) og en satellittavstandsmåler med laser (SLR - Satellite Laser Ranging) samt GNSS (bl.a. GPS) og DORIS. 

Det nye observatoriet har en samlet kostnadsramme på rundt NOK 300 millioner.

Les mer om samarbeidet NASA-Kartverket på NASAs nettsider