For å håndtere de store datamengdene som forventes videre i reformperioden, blir Marty videreutviklet og optimalisert i år. Den opprinnelige løsningen ble utviklet til å kunne slå sammen Oslo og Bærum som var den størst tenkelige kommunesammenslåingen på det tidspunktet. Dette var før regionreformen. For mer informasjon og teknisk systemskisse av Marty se informasjonssiden om løsningen her.

Produksjonsettes 13. november

Marty-produksjon er tilgjengelig på ke.matrikkel.no, og settes i produksjon 13. november. Uthenting av matrikkeldata for de 54 kommunene som er involvert kommende nyttårshelg tar minst en uke å fullføre. En etablert database i Marty for 2018-kommunene vil være tilgjengelig tidligst 20. november.
I november og desember vil det for de involverte kommunene eksistere to matrikkeldatasett:

  • Et datasett som er gyldig på matrikkel.no, matrikkelen i produksjon
  • Et datasett på ke.matrikkel.no (Marty i produksjon), som viser hvordan matrikkeldataene er predikert til å se ut i 1. januar 2018

Datainnholdet i Marty blir påvirket av parameterinput fra sentral matrikkelmyndighet – Kartverket og føringer gjort av lokal matrikkelmyndighet – kommunene. Marty viser til enhver tid hvordan matrikkelen i produksjon vil se ut i «2018-format» for de kommune som er involvert i kommuneendring 2017/2018.   

Tilgjengelige grensesnitt

Det er flere grensesnitt som er tilgjengelig for eksterne aktører. Dette er hovedsakelig de samme som for matrikkelen i produksjon.

Nærmere beskrivelse av grensesnittene er gitt på denne testsiden.

Du finner også mer informasjon på denne siden for api.

Endringer i matrikkeldataene som følger av kommune- og regionreformene blir tilgjengelig for alle aktører som benytter grensesnittene til matrikkelen i produksjon. Uavhengig av om man velger å benytte grensesnittene til Marty eller ikke. Endringene vil komme ut på grensesnittene til matrikkelen i produksjon når tilbakeføringen er fullført i nyttårshelgen 2017/2018 (punkt 8 i teknisk systemskisse)
Aktørene som velger å lytte til grensesnittene til Marty, må også fortsette å lytte til grensesnittene til matrikkelen i produksjon. Grensesnittene til de to miljøene må leses i parallell. Leses grensesnittene fram til tilbakeføringen starter, kan man hoppe over de massive endringene som kommer i matrikkelen i produksjon ved tilbakeføring. Ved tilbakeføring vil endringer som kommer på grunn av innlesning av matrikkeldata fra Marty inn i produksjon, få endringskilde satt til kommuneendring. Disse matrikkeldataene har da de eksterne aktørene allerede hentet ned til sitt system. Dermed sparer de tid på å hente alle dataene ved nyttår. Dette er fordelen med å benytte grensesnittene til Marty for de eksterne aktørene.

Eksterne testmiljø

For eksterne brukere av matrikkelen som ønsker å teste sine systemer med tanke på kommuneendring er det åpnet et testmiljø med URL, ke-test.matrikkel.no:

  • For grensesnittene/lese ut endringene: SSL-port 443
  • For tilbakeført kopi: SSL-port 7004

Tilbakeført kopi i test blir tilgjengelig siste halvdel av november 2017. Port 443 vil inneholde kun kommuner som er involvert i kommuneendring og oppføre seg likt som port 443 til ke.matrikkel.no. Port 7004 vil vise tilbakeførte data «likt» slik det blir i matrikkelen i produksjon etter nyttår. Alle landets kommuner vil bli tilgjengelig, ikke bare kommuner berørt av kommuneendring.

Ta kontakt

Hvis behov for mer informasjon om Marty og kommuneendring i matrikkelen, ta kontakt med oss:
Kristian Grov – Kristian.Grov@kartverket.no
Marianne Pedersen – Marianne.Pedersen@kartverket.no