Hovedtemaet under forumet som samlet 15.000 deltakere fra over 140 land var hvordan utfordringene med bærekraftig urbanisering skal takles. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kartverket ønsket spesielt å synliggjøre betydningen av geografisk informasjon i arbeidet med å oppfylle FNs bærekraftsmål.

– Geodata og kart kan sammenlignes med et røntgenbilde av byer eller samfunnet, og er avgjørende for utvikling av smarte byer og realisering av FNs bærekraftsmål, sier Kåre Kyrkjeeide, avdelingsdirektør for internasjonale tjenester i Kartverket.

Kartverket ble oppfordret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å sette opp et «Networking Event» med to timers varighet under årets forum; 10th World Urban Forum (WUF10). Bakgrunnen er Kartverkets erfaring med å bygge opp nasjonale geodatainstitusjoner i land som trenger bistand og er prioritert for norsk utviklingssamarbeid.

– Vi går inn og støtter slik at de får data, systemer og kompetanse for å kunne utvikle og bruke geodata i sine land, sier Kyrkjeeide.

Digital transformasjon

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet var leder for den norske delegasjonen under WUF10 og innledet også under Kartverkets arrangement. Han viste blant annet til stortingsmeldingen «Digital transformasjon og utviklingspolitikken» som ble lagt frem i desember i fjor. Stortingsmeldingen slår fast at Norge i hele sin utviklingspolitikk vil arbeide for å sikre at utviklingslandene får ta del i de mulighetene innovasjon og ny teknologi utgjør. 

– Geografisk infrastruktur er kritisk for arbeidet med klimatilpasning, både for å kunne forebygge og håndtere katastrofer. Vi må ha kunnskap om hvor det er sjanse for at det kan gå ras og jordskred. Vi må være i stand til å overvåke havnivåstigning; og visualisere hvilke bygninger og samfunn som vil bli berørt, sa Jensen.

Geodata godt mottatt

Rundt 60 deltakere møtte opp på Kartverkets Networking Event som hadde bidrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kartverket, ASIG i Albania, Norconsult AS som bistår i Kartverkets prosjekter og er samarbeidspart UN-Habitat Global Land Tools Network. Geodata var ikke et fremtredende tema på denne konferansen og Norges bidrag ble derfor godt mottatt.

– Vi har knyttet mange gode kontakter, fått innsikt i spørsmål og utfordringer knyttet til urbanisering og bidratt til å løfte nytten av geodata inn på denne arenaen, sier Reidun Kittelsrud, fungerende direktør for strategi og virksomhetsstyring i Kartverket. Hun innledet og var moderator for Kartverkets arrangement.

Om to år går World Urban Forum i Polen og det kan være aktuelt for Norge å bidra her, kanskje via et nordisk initiativ. 

– Det er store muligheter for å videreutvikle norsk bistand på vårt fagområde for å understøtte utfordringene knyttet til urbanisering og å oppfylle bærekraftsmålene, sier Kyrkjeeide.

I den norske delegasjonen på årets World Urban Forum deltok også Asker kommune, som presenterte arbeidet sitt med å integrere bærekraftsmålene i kommunens virksomhet.

Les mer om Kartverket sitt internasjonale arbeid