Hektisk sommer

Alle som fikk tildelt midler fikk også kurs i kartlegging av tilgjengelighet fra Kartverkets prosjektgruppe. Samtidig ble registreringssystemets og app'en som brukes i kartleggingen oppdatert, så starten av kartleggingssesongen ble gjennomført med en betaversjon av app'en som ikke var så stabil som man skulle ønske. Det ble noe hetisk, men prosjektene var godt i gang med feltarbeidet før sommerferien.

I starten av september hadde nesten alle prosjektpartene sluttført registreringsarbeidet i felten, og sent inn sine mellomrapporteringer. Tilbakemeldingene var stort sett positive. Spesielt læringseffekten i tverrfaglig arbeid i kommunene og fylker ble fremhevet, og for flere av partene vil arbeidet følges opp med tiltak for å forbedre tilgjengeligheten i uteområdene.

Tilgang til data

Resultatene fra kartleggingen kan du se på norgeskart.no

Trenger du tilgang til data som tjenste eller datasett? 

Finn mer informasjon om tilgang til tilgjengelighetsdata her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder i Kartverket, Sven Michaelis.