Det siste året har Kartverket signert avtaler med tre nye aktører om tilgang til grunndata fra Kartverkets geodetiske nettverk.  Sist ut er Leica Geosystems, en del av Hexagon-konsernet, som nå tar strategiske grep for satse stort på grunndata fra Kartverket. Selskapet vil over tid bygge ned sitt eget smartnett.

-Vi får spisset vårt forretningsområde mot utvikling av HxGN SmartNet-tjenesten, og bruken av denne, og så får Kartverket stå for den nasjonale infrastrukturen. Vi synes dette er veldig positivt for oss, og så får vi dyrket det vi skal være gode på - nemlig nye tjenester og bruksområder, sier daglig leder Vegard Solli i Leica Geosystems AS.

Støtter opp under Nasjonal geodatastrategi

-Kartverket har en landsdekkende permanent geodetisk infrastruktur vi er avhengig av for geodetiske oppgaver– data fra infrastrukturen kan lett benyttes videre for aktører som ønsker å tilby posisjonstjenester med ny teknologi eller for nye formål, sier formidlingsdirektør Tomas Martin Holtan i Kartverket.

Signeringen med  Leica Geosystems AS betyr at Kartverket utvidet bruken av nettverket med en stor menge nye brukere. Per i dag har Kartverket et nettverk bestående av til sammen 200 stasjoner på fastlands-Norge, Svalbard, Bjørnøya og Hopen.

- Med denne avtalen støtter vi også opp målene i Nasjonal geodatastrategi, som ble vedtatt av regjeringen tidligere i vår. Her står det at samfunnet skal sikres hensiktsmessige referansesystemer og posisjonstjenester - og styrking av digital geografisk infrastruktur, sier Holtan.

Rundt 5000 nye brukere

Selve Leicas SmartNet-tjeneste med sine 5000 brukere vil være uforandret. Brukerene vil gjennom denne tjenesten nyte godt av Kartverkets moderne og landsdekkende infrastruktur.  Det eneste brukerene av tjenesten vil merke, er økt dekning og tilgang til flere satellitter. Tjenesten til Leica vil fortsatt hete HxGN SmartNet, som er et globalt merkenavn. Avtalen betyr at Kartverkets infrastruktur får cirka 5 000 nye brukere gjennom Leicas HxGN SmartNet-tjeneste.

- Vi har i tillegg festet ytterligere grep om den nasjonale, geodetiske infrastrukturen og tatt et viktig steg i riktig retning når det gjelder å tilrettelegge for at samfunnet skal ha et hensiktsmessig referansesystem, som er et av delmålene i Nasjonal geodatastrategi, sier  formidlingsdirektøren.

Ikke lenger bare norske aktører

Til sammen streamer fire ulike private selskaper data fra Kartverkets basestasjoner og tilvirker egne posisjonstjenester, skreddersydd for ulike bruk både innenfor nye og tradisjonelle bransjer. Det første selskapet som signerte med Kartverket var det globale selskapet Trimble. Avtalen ble tilgjengelig mot slutten av 2018.  Sapcorda fulgte tett opp med signering.  Selskapet utvikler verdens første GNSS Multi-Augmentation Service, designet for å være ultra-nøyaktig, ultra-pålitelig og umiddelbart tilgjengelig for å muliggjøre sikkerhetskritiske navigasjonsegenskaper som kreves for å møte behovene til autonome kjøretøy og maskiner. Blinken har fremdeles en avtale om tilgang til grunndata fra Kartverket.

Kartverket synes det er positivt at flere aktører tilvirker sine egne posisjonstjenester og skreddersyr løsninger og tjenester mot egne brukere.