Til sommeren starter arbeidet med grenseoppgangen som er ventet å være ferdig i 2024. Arbeidet består av å fastslå og markere hvor i terrenget riksgrensen går.  

– Det vi skal gjøre er å rydde grensene og sørge for at det er en fem meter bred grensegate. I tillegg vil vi se over grensemerker og sørge for at de er i god stand, sier Tor Erik Bakke, feltarbeidsleder i Kartverket.

Grenseoppgangen omfatter riksgrensen fra Iddefjorden i sør til Treriksrøysa i nord, der grensene mellom Sverige, Norge og Finland møtes. Norge har hatt en sammenhengende grense med Sverige siden freden i Brømsbro, og er den lengste fastlandsgrense mellom to land i Europa.

Samarbeider

Den forrige oppgangen av riksgrensen mot Sverige ble gjort mellom 1984 og 1987.

– Dette er første gang siden 80-tallet vi skal foreta en oppgang av riksgrensen. Grensearbeidet er delt i to, søndre avsnitt og nordre avsnitt. Norge organiserer arbeidet i søndre avsnitt, fra Iddefjorden i Halden til Lierne. Sverige organiserer arbeidet i nordre avsnitt, fra Lierne til Treriksrøysa. Norge har gjort litt rydding langs grensegata hvert år i en lengre tidsperiode. Det gjorde vi senest i fjor sommer, og i løpet av 2020 er vi ferdig med mesteparten av ryddearbeidet på søndre avsnitt, sier Bakke.

Samarbeidsprosjektet mellom Norge og Sverige innebærer at arbeidet og kostnadene fordeles omtrent likt på begge landene. Nabolandene har hver sin grensedelegasjon som har ansvar for sitt respektive lands oppdrag.

Forbedret måleteknologi

I februar 2019 fikk Kartverket i oppdrag fra regjeringen å gjennomføre grenseoppgangen mellom Norge og Sverige. Forrige uke møttes delegasjonene til Norge og Sverige, noe som markerer oppstarten for arbeidet.

– Det er bestemt i avtaler mellom Norge og Sverige at grensen skal gås opp hvert 25.år. Det er derfor gledelig at vi nå er i gang. Terrenget endrer seg og måleteknikker er forbedret, sier kartverkssjef og grenseoverkommisær Anne Cathrine Frøstrup.