Tross hytteforbud og oppfordringer om å legge turen til nærområdet, kan du fremdeles dra på påskefjellet og oppleve Norge - via internett! I 2019 flyfotograferte Kartverket flere områder i Norge. Ferske flyfoto fra Hardangervidda, Saltfjellet med Svartisen og kystområder samt Sør-Varanger er nå klare og finnes i tjenesten Norge i bilder. Senere i vår kommer også flyfoto fra store deler av Rogaland. 

Direktelink til følgende områder: 

I tillegg til områdene nevnt over, blir flere byer og tettsteder fotografert årlig for Geovekstsamarbeidet

Norge i bilder – en skattekiste! 

Norge i bilder leverer flybilder kalt ortofoto (målestokkriktige flybilder) i ulike oppløsninger fra satellittbilder med 10 meter bakkeoppløsning til flybilder med bakkeoppløsning ned mot 4 centimeter. 

Et klikk i kartbildet gir informasjon om hvilke bilder som dekker stedet du peker på. Menyen som dukker opp gir deg mulighet for å sammenligne bilder og se på endringer i landskap og infrastruktur. Dataene i Norge i bilder holder høy kvalitet, og inngår i rekken av kartdata som er viktige for å oppfylle målsettingene i den Nasjonale geodatastrategien. 

Med sammenligningsfunksjonen i Norge i bilder kan du se endringer over tid. Her ser man resultatet etter krigen i Bodø.

SKATTEKISTE: Ved å bruke sammenligningsverktøyet på norgeibilder.no kan du se endringer over tid. På bildet over vises resultatet av krigens herjinger i Bodø. 

Norge i bilder inneholder flere generasjoner med bilder. Skanning av analoge bilder og produksjon av ortofoto har resultert i bildeserier helt tilbake til 1930-tallet. Mye blir brukt til dokumentasjon av endringer og for historikere. 

Her kommer det flyfoto i 2021

For 2020 står fire nye områder på planen. Dette gjelder store deler av Finnmarksvidda, Vesterålen, nordvestlige deler av Trøndelag og områder i Vestland. De dekker til sammen dekker mer enn 50 000 km². Flyfoto fra disse områdene vil bli klare på Norge i bilder i løpet av vinteren 2021.

Les mer om: