Digitaliseres etter 228 år

De første farvannsbeskrivelsene ble utgitt i 1791. I 1866 ble de samlet i farvannsbeskrivelsen Den norske los som bestod av sju bøker på mellom 200 og 500 sider hver. Dette viktige oppslagsverket inneholder beskrivelser av norskekysten. Nå, 228 år senere, samles informasjonen fra disse sju bøkene i ei nettside som er gratis og tilgjengelig for alle.

Når navigatører skulle planlegge en seilas, måtte de bla seg fram og tilbake i boksidene for blant annet å finne gode ankringsmuligheter, eller sjekke ut tidevannet eller søke opp verksteder langs den planlagte ruta. Nå gjenfinnes slik informasjon bak ikonene på nettsidens kartløsning.

Samtidig med at søket etter informasjon blir lettere, er språk og presentasjon forenklet og standardisert.

Kontinuerlig oppdatering

Papirbøkene var arbeidskrevende. Kartverket måtte selv oppdatere all informasjon. Kun ei bok ble oppdatert i året, som betød at det gikk sju år mellom hver slik oppdatering. Dette blir enklere med den nye nettsida hvor det redaksjonelle innholdet oppdateres fortløpende, og kartet oppdateres hver 14. dag.

Den digitale farvannsbeskrivelsen Den norske los presenterer data fra ulike dataeiere, som for eksempel norske havner, Kystverket, Meteorologisk institutt og Kartverket.

Hver dataeier oppdaterer sin egen informasjon og utveksler denne. Det betyr at Den norske los kan inneholde enda mer informasjon rettet mot skipsfarten enn det som fantes i papirutgaven, for eksempel nye tjenester rettet mot den voksende cruisetrafikken.

Lag egne seilingsruter

En stor fordel for navigatørene er at de nå kan legge egne seilingsruter direkte inn i kartet på Den norske los. Når ønsket rute er klar, får de ved hjelp av et tastetrykk opp all informasjon som finnes innenfor en egendefinert radius langs ruta.

Kommunal- og moderniseringsminister Monika Mæland lanserer den digitale versjonen av Den norske los 5. november i Kartverkets lokaler i Stavanger. Både canadiske og danske kartverksmyndigheter er interessert i arbeidet som Kartverket har gjort med å forenkle navigatørenes hverdag. Den norske los får også en engelskspråklig versjon.

Den norske los sin nettside: https://dnl.kartverket.no

Les mer om Den norske los