Årsaka er at vi ser at GSM-tilkopling er svært lite brukt, og at NTRIP over 4G ofte er meir stabilt og tilgjengeleg samanlikna med oppringd GSM-samband.

Telefonnummera som blir avvikla er:

32140282 (DPOS)
32140285 (CPOS GPS)
32140287 (CPOS GPS+GLONASS)

Dette betyr at brukarar som har utstyr som berre støttar GSM-tilkopling, må kontakta utstyrleverandøren sin for alternativ.

Sjå brukarrettleiinga vår for tilkobling til posisjonstenestene via internett.