Eiendomsdivisjonen i Kartverket har utarbeidet detaljerte beredskapsplaner for tinglysingen, som vil tre i kraft, dersom våre ansatte skulle bli ytterligere berørt av koronaviruset. Per i dag opprettholder vi ordinær saksbehandlingstid. Skulle det oppstå en situasjon der våre ansatte blir smittet eller blir satt i karantene, vil Kartverket prioritere å samle ressurser for å gjennomføre tinglysing til rett tid.

Kundesenter og resepsjon

Kartverkets kundesenter er åpent og vil fortsatt besvare spørsmål fra publikum, men vi oppfordrer flest mulig til å kontakte oss via e-post, post@kartverket.no, eller bruke chat funksjonen som finnes nede til høyre på nettsiden.

Dokumenter til tinglysing må sendes i posten eller legges i postkassen ved porten ved hovedkontoret. Denne tømmes flere ganger daglig. Post mottatt før klokka 14.00 behandles fortsatt samme dag. Ekspedisjonen på hovedkontoret i Hønefoss har vært stengt for publikum siden 13. mars.

Les ofte stilte spørsmål om korona og tinglysing.

Elektronisk tinglysing

Det å sikre tilstrekkelig bemanning er vesentlig for oss for å kunne tinglyse papirdokumenter, men en overgang til elektronisk tinglysing vil være et vesentlig risikoreduserende tiltak både for banker, eiendomsmeglere og oss i den perioden vi har foran oss.

Vi ser det som nødvendig å varsle om at det kan bli utfordrende å tinglyse alle papirdokumentene som kommer inn til riktig tid, dersom våre ansatte i tinglysingen blir rammet sterkt. I forarbeidene til den nye "koronaloven" er det vist til et mulig senario hvor vi ikke har bemanning til å kunne motta og behandle papirdokumenter etter gjeldende regler. Under forutsetning av at det vedtas forskrift om hjemmel til stengning, legges det opptil en løsning hvor vi kan stenge helt eller delvis. I en slik situasjon vil vi prøve å legge opp til at man fortsatt kan tinglyse elektronisk.

Kartverket gjør alt for å unngå å havne i en situasjon hvor vi ikke klarer å opprettholde ordinær saksbehandlingstid. Vi følger nøye med på råd og anbefalinger fra norske helsemyndigheter, og gjør alt vi kan for å tinglyse til rett tid selv om uforutsette hendelser kan oppstå.

Vi viser til våre nettsider www.kartverket.no, hvor vi legger ut informasjon fortløpende. Vi minner også om visningstjenesten Se eiendom, hvor du finner informasjon fra grunnbok og matrikkel.