Planlagt møteaktivitet og kurs for Møre og Romsdal 2019
DatoType aktivitetRegion / kommunerHvorPåmelding / Kontaktperson
13.11. GIS-dag Skoleelver Kristiansund Avholdt
24.10. Møte fylkesgeodatautvalget Medlemmer FGU Molde Avholdt
8.10. Fagdag Sjøkartlegging Forvaltningsenheter i Møre og Romsdal Molde Avholdt
18./ 25.9. Plankurs Inviterte kommune Molde Avholdt
28.03 FDV-årsmøte Partar i Noreg digitalt og Geovekst Nesset Avholdt
26.03 FDV-årsmøte Partar i Noreg digitalt og Geovekst Vestnes Avholdt
22.01. Webinar: Ajourhold av AR5 i SFKB Inviterte kommuner Skype Avholdt