Her finn du direktelenkje til bileta på norgeibilder.no:

Dei rektifiserte bileta vil bli bytta ut med ortofoto så snart dei er klare frå leverandøren.

Bilete frå prosjektet Storfjorden 2018 er fortsatt ikkje levert.