Geovekst 2019

Årets kartlegging er delt i to Geovekst-prosjekt:

 • Indre Sunnmøre 2019: Ørsta, Volda og Hornindal
 • Ytre Sunnmøre 2019: Vanylven, Sande, Herøy, Hareid og Ulstein

Flyfotografering, generering av ortofoto og ajourføring av FKB-data inngår i prosjekta.

Indre Sunnmøre 2019

Dette prosjektet skal kartlegge område i Ørsta, Volda og Hornindal kommunar. Oppdraget er tildelt Blom AS.

kartutsnitt som viser prosjektets avgrensing

Ytre Sunnmøre 2019

Dette prosjektet skal kartlegge område i Vanylven, Sande, Herøy, Hareid og Ulstein kommunar. Oppdraget er tildelt Blom AS.

kartutsnitt som viser prosjektets avgrensing

Geovekst 2018

Kartlegginga er delt i to Geovekst-prosjekt:

 • Storfjorden 2018: Norddal, Stordal, Stranda og Sykkylven
 • Romsdal 2018: Aukra, Molde, Midsund, Fræna og Rauma

Flyfotografering, generering av ortofoto og konstruksjon av FKB-data inngår i prosjekta.

Storfjorden 2018

Dette prosjektet skal kartlegge område i Norddal, Stordal, Stranda og Sykkylven kommunar. Oppdraget er tildelt BSF Swissphoto AS.

Heile prosjektet er ferdig fotografert.

 

Klikk på bildet for større versjon

Kartutsnitt som viser prosjektet si geografiske utstrekning

Romsdal 2018

Dette prosjektet skal kartlegge område i Aukra, Molde, Midsund, Fræna og Rauma kommunar. Oppdraget er tildelt TerraTec AS.

Heile prosjektet er ferdig fotografert.

Klikk på bildet for større versjon

Kartutsnitt som viser prosjektet si geografiske utstrekning

Geovekst 2017

Kartlegginga er delt i tre Geovekst-prosjekt:

 • Nesset og Sunndal
 • Surnadal og Rindal
 • Aure, Halsa og Smøla

Som i 2016 vil berre flyfotografering, generering av ortofoto og konstruksjon av FKB-data inngår i prosjekta, då laserskanning skjer i regi av Nasjonal detaljert høgdemodell.

Nesset og Sunndal

Kartutsnitt kor kartleggingsområda i Nesset og Sunnad for 2017 er skravert

Surnadal og Ringdal

Kartutsnitt kor kartleggingsområda i Surnadal og Ringdal for 2017 er skravert

Aure, Halsa og Smøla

Kartutsnitt kor kartleggingsområda i Aure, Halsa og Smøla for 2017 er skravert

Geovekst 2016

Kartlegginga var fordelt på tre Geovekst-prosjekt i fylket:

 • Hareid, Herøy og Ulstein
 • Ålesund, Sula, Giske og Sandøy
 • Averøy, Eide og Tingvoll

Kartutsnitt kor kartleggingsområda for 2016 er skravert

Berre flyfotografering, generering av ortofoto og konstruksjon av FKB-data inngjekk i prosjekta, då laserskanning skjer i regi av Nasjonal detaljert høgdemodell.