Referater og presentasjoner fra utvalgets sine møter finer du nederst på siden.

Geodatautvalget

Utvalget samordner geodataplanleggingen og utarbeider geodataplan med handlingsplan. Det deles i to underutvalg for basisgeodata og plan- og temadata etter behov. Til geodatautvalget er det oppnevnt medlemmer fra kommunene, øvrige geovekstparter, fylkesmennene, fylkeskommunene, samt regionale statsetater. Kartverket Kristiansand leder utvalget og er sekretariat.

Fagutvalgene

Utvalget er sammensatt av fagpersoner fra de aktuelle etatene. Fagutvalgene skal være en møteplass for erfaringsutveksling og samhandling innen basis- og temadata mellom partene i Norge digitalt.

Målet er å sikre behovstilpasset tilfang av basis- og temadata med:

  • høy kvalitet
  • gode vedlikeholdsrutiner og
  • en god og samordnet formidling av disse

Fagutvalgene spiller en viktig rolle ved å gi råd og anbefalinger til Norge digitalt-utvalget og ikke minst utarbeide geodataplan.

Representanter til geodatautvalget er oppnevnt av Norge digitalt-partene / geovekstpartene. Kommunenes representanter er oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund (KS). I utgangspunktet ble medlemmene oppnevnt til basisgeodatautvalget og / eller til plan- og temadatautvalget.

 

Medlemmer i Basisgeodatautvalget og Plan- og temadatautvalget
Virksomhet / representantBasisgeodatautvalgetPlan- og temdatautvalget
Kommunene Agnar Tore Vaaje,
Vegårshei kommune
Heidi Liv Tomren,
Arendal kommune
Kommunene Steinar Aas,
Birkenes kommune
Marit Henriksen,
Valle kommune
Kommunene Eva Høksaas,
Kristiansand kommune
Håkon Heddeland,
Marnardal kommune
Kommunene Odin Refsnes,
Åseral kommune
Terje Nuland,
Søgne kommune
Fylkesmennene / landbruksparten Rolf Inge Pettersen,
Fylkesmannen i Aust-Agder
Rolf Inge Pettersen,
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmennene / landbruksparten Una Glende Janson,
Fylkesmannen i Vest-Agder
Lene Halling,
Fylkesmannen i Agder
Fylkeskommunene   Øystein Kristensen,
Aust-Agder fylkeskommune
Fylkeskommunene   Gunnar Ogwyn Lindaas,
Aust-Agder fylkeskommune
Fylkeskommunene   Bård Lassen,
Vest-Agder fylkeskommune
Fylkeskommunene   Øystein Bujordet,Vest-Agder fylkeskommune
Øvrige geovekstparter Kirsti Høgevard,
Statens vegvesen Region sør
Kirsti Høgevard,
Statens vegvesen Region sør
Øvrige geovekstparter Anne Helene Ruud,
Agder Energi Nett
 
Øvrige geovekstparter Geir Bjørnsen,
Telenor
 
Regional stat o.a.   Alfred Vidar Omdal,
Fiskeridirektoratet
Regional stat o.a.   Signe Tønnesen,
Fiskeridirektoratet
Regional stat o.a.   Frode Skjævestad,
Kystverket