Hopp til innhold

Nasjonal database for grunn-undersøkelser (NADAG)

29 Apr 2020
29 Apr 2020
Møterom Færder hos Kartverket Vestfold og Telemark,
Klostergata 33, 3732 Skien
Kl. 9:45 - 15:00

Norges geologiske undersøkelse (NGU), Kartverket og Plan- og temadatautvalget i Vestfold og Telemark inviterer til arbeidsseminar i bruk av og levering av data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). Målgruppen er kommuner som har lokale rapporter/ digitale registreringer fra grunnundersøkelser som ikke er lagret i den nasjonale databasen. Påmeldingsfrist 22. april 2020!Klikk her for hele illustrasjonen (jpg)

Program

09:45 kaffe

1000 Velkommen og program for dagen

10:10 NADAG - et nyttig verktøy for norske kommuner

10:40 Hvordan levere data med NADAG WebReg

11:30 Lunsj

12:15 Arbeid med utfylling av skjemaer og opplasting

15:00 Vel hjem!

I forkant av fagdagen

For å få mest mulig ut av dagen bør man i forkant gjøre noen forberedelser:

  • Les gjennom de vedlagte dokumentene mottatt sammen med invitasjonen
  • Finn fram rapportene dere vil starte med (pdf). Der oppdragsgiver er store offentlige etater som for eksempel Statens vegvesen, Bane NOR, NVE og Statsbygg, leveres dataene av disse selv. Rapporter fra disse trenger man derfor ikke ta med. Start med rapporter av nyere dato og/ eller som er fra viktige områder.
  • Undersøk om det er klausuler ved videre bruk av rapportene
  • Opprett gjerne bruker i NADAG WebReg

Ta med deg på fagdagen

  •  PC
  • Rapporter
  • Vedleggene

Bakgrunn for fagdagen

Det finnes store mengder data fra ulike typer grunnundersøkelser i Norge, men disse er relativt utilgjengelige og spredt hos ulike dataeiere og -brukere. NADAG viser hvor det er gjort grunnundersøkelser i en felles nasjonal løsning, og innlevering av data er et dugnadsarbeid for dataeiere (se under «Relatert informasjon» nederst).

For kommuner er det nyttig å ha en oversikt over hvilke grunnundersøkelser som er utført, f.eks. i forbindelse med arealplanlegging og byggeaktivitet, og for beredskap i forhold til skred. Noen kommuner har god oversikt over hvor det er utført grunnundersøkelser, men mange mangler dette. NADAG gir en god mulighet både til å få oversikt over det andre har levert til NADAG, og til å systematisere og lagre data kommunen selv har arkivert eller ønsker å arkivere.

Målgruppe

Målgruppen er kommuner som sitter på lokale rapporter og/ eller digitale registreringer fra grunnundersøkelser som ikke er lagret i den nasjonale databasen. Invitasjon er sendt til ansatte i kommunene som vi tror kan ha nytte/ interesse av dette og som vi har kontaktinformasjon til.

Informer gjerne kollegaer som vi ikke har klart å fange opp og som dere mener dette er aktuelt for.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om fagdagen kan rettes til Kartverket Vestfold og Telemark ved:Leif.Kare.Knutsen@kartverket.no