Alle leveransar klare

FKB-data er lagt inn i den sentrale lagringsbasen, og er tilgjengelege for brukarar av detaljerte kartdata.

ORTOFOTO: Områda som er fotografert i prosjektet Jæren 2019. (Ill.: Norge i bilder).

Ortofoto i Norge i bilder

Ortofoto frå kartlegginga i 2019 er delt i to:

Bileta er tilgjengelege for innsyn for alle. Norge digitalt-partar kan logge seg inn for å laste ned bileta.

Kontakt

Har du spørsmål om kartlegginga? Kontaktperson ved Kartverket Rogaland er Ole Lunden: ole.lunden@kartverket.no.