Omløpsbilete 2019

OMLØP: Bileta frå omløpsfotogaferinga har ei bakkeoppløysing på omlag 25 cm. (Ill.: Norge i bilder.)

Ortofoto frå omløpsfotograferinga gjort i 2019 finn du her: Møre 2019.

I vårt fylke dekker 2019-bileta:

  • Område inst i Fjord kommune
  • Område i Rauma, m.a. Romsdalen
  • Indre delar av Molde kommune (tidlegare Nesset), sør for Eresfjord
  • Sørlige delar av Sunndal.

Bileta er tilgjengelege for innsyn for alle. Norge digitalt-partar kan logge seg inn for å laste ned bileta.