Hopp til innhold

Noreg digitalt- og FDV-årsmøte

27 Apr 2020
27 Apr 2020
Via Skype
Kl. 10:00 - 15:00

Statens kartverk Møre og Romsdal innkaller Noreg digitalt-partane i fylket til årsmøte for forvaltning, drift og vedlikeholdsavtalene (FDV). Grunna den pågåande coronasituasjonen køyrer vi eit litt forkorta møte over Skype. Sei frå dersom du ikkje har tilgang på Skype!

Meld frå om du vil delta innan mandag 6. april!

Om denne datoen ikkje passar er det mulig å vere med på tilsvarende møte 29.april.Program

11:40 Pålogging og lydtestar

12:00 Velkommen ved Kari Buset + presentasjonsrunde

12:15 Nye FDV-avtaler, ved Trude Lien/ Kari Buset

12:25 Geovekst, ved Geir Ingebretsen/ Kari Buset

12:50 Beinstrekk

13:00 Matrikkel, ved Wenche Mork

13:25 Nytt om FDV-arbeidet ved Sverre Steinnes/ Trude Lien

13:50 Beinstrekk

14:00 Temadata ved Kathrin Bögelsack

14:25 Plan ved Sven Michaelis

14:50 Innspel/ avslutning

Meld frå om du vil delta!

Vi vil helst ha oversikt på kor mange som har tenkt å delta, og ber derfor om at du melder frå om du blir med innan mandag 6. april. Om denne datoen ikkje passar er det mulig å vere med på tilsvarende møte 29.april. Sei frå dersom du ikkje har tilgang på Skype!

Kontaktinformasjon

Spørsmål o.a. om årsmøta kan rettast til Kartverket Møre og Romsdal ved trude.helen.fosse.lien@kartverket.no