Under besøket fikk fylkesmannen en orientering om Kartverket med et spesielt fokus på kartkontorets rolle og oppgaver. Storberget var spesielt interessert i det gode og viktige samarbeidet vi har med kommunene, fylkesmannen og de øvrige fylkesetatene.

Som avslutning på besøket fikk Storberget overrakt det splitter nye fylkeskartet over Innlandet. Som selvutnevnt kartnerd satte han stor pris på å få det første eksemplaret og var glad for at Kartverket har produsert og trykket opp den nye serien av fylkeskart.

– Gode kart er nødvendig. De er viktige for folks identitetsfølelse, det å kunne se det på kartet og få en oversikt, sa Storberget til Hamar Arbeiderblad.