Må flys på nytt

Det viser seg at et par striper med Laser 2pkt i Lillehammerregionen må flys på nytt på grunn av skyer. Dette vil bli flydd så snart været tillater det. Ellers er alt flydd, både på foto og laser.

Dataleveranser

Endelige data leveres i januar/februar i henhold til avtale. Autoklassifiserte laserdata kan fås ved henvendelse til Kartverket Innlandet.

Som avtalt er det ikke tatt nye skråbilder i år, da prisen i mottatte anbud var for høy.

I prosjektmøte i slutten av august vil det bli avgjort om det skal gjøres et nytt forsøk, med ny anbudsrunde i 2020.

Frist for innspill

Det er kommet mange innspill når det gjelder å få laget ortofoto fra historiske flybilder, og siste frist for å komme med ønsker er 1.september. Vi vil sammenstille mottatte ønsker, og sende ut et forslag til samarbeidsavtale etter dette.