Flyvning er allerede fullført for det sydligste av Innlandets prosjekter; Sør-Hedmark FKB-B. Både laserskanning og fotografering er fullført. Vi er også godt i gang på Skråbilder; her er 40% av fotograferingen gjennomført.

I Stor-Elvdal skal det flys med laser i Atndalen så snart det er fritt for snø, mens fotograferingen i Østre Toten først skal gjøres når det er blitt grønt og fint. Her skal bildene også benyttes i skogbruksplanlegging.

I Nord-Gudbrandsdalen starter arbeidet med signalering opp så snart det er bart. Leveranser av data foretas fra 1.oktober og utover – se detaljer i statusoversikten.

Status for Geovekst-prosjekt i Innlandet fylke 2020
NummerProsjektOmråderKartleggingstypePlanlagt
leveranse
fra firma
StatusKart
LACHHE91 Skråbilder Innlandet 2020 Mjøsområdet, Øyer, Kongsvinger, Åsnes og Elverum

Skråbildefotografering 

1.10.2020 Flydd 80 av 204 striper (alt som er klarmeldt) LACHHE91
LACHHE92 Historisk ortofoto Innlandet 2019 50 kommuner i Innlandet, Viken og Vestland

Historisk ortofoto - ca 100 fotodekninger

  Revidert kalkyle sendt parter  
LACHIN01 Sør-Hedmark FKB-B 2020 Kommunene i Sør-Hedmarkregionen

FKB-A/B, ortofoto, laser

1.11.2020 Flyvning fullført; foto og laser LACHIN01
LACHIN02 Østre Toten skog-ortofoto 2020 Østre Toten kommune

FKB-C, ortofoto, overflatemodell

1.11.2020 Firmaavtale inngått, flys sommer 2020 LACHIN02
LACHIN03 Nord-Gudbrandsdal FKB-B 2020

Kommunene i Nord-Gudbrandsdal regionen

FKB-B, ortofoto, laser

15.1-15.2021 Firmaavtale inngått, flys våren 2020 LACHIN03 
LACHHE64 Atndalen laser 2020 (SÅTE 2016)

Atndalen i Stor-Elvdal

Laser (tillegg til SÅTE 2016)

1.10.2020 Oppdrag tildelt, flys vår/sommer 2020 LACHHE64