Hopp til innhold

Utsatt - Regionmøte og fagseminar; Midt-Gudbrandsdal

1 Apr 2020
1 Apr 2020
Kommunestyresalen, Vinstra
Nord-Fron kommune
Kl. 9:00 - 15:00

Regionmøtet er utsatt - ny dato kommer!

Vi vil gjenta suksessen fra i fjor og kombinerer årets regionmøter for Norge digitalt med et seminar for saksbehandlere i kommunene. Det er valgfritt om man vil være med på både seminar og regionmøte, eller bare en av delene.Praktisk informasjon

Gratis deltakelse inkludert lunsj, deltakere må selv dekke transport.

Ved påmelding kan man velge om man ønsker å delta på kun fagseminaret, kun Norge digitalt regionmøte, eller begge deler. Angi også om du ønsker lunsj.

Halvdagsseminar; Kvalitet i kartet

Ønsker du å vite mer om historikken bak matrikkeldataene og hvordan dette påvirker kvalitet på eiendomsgrenser eller informasjon knyttet til bygg? Hvordan bør du forholde deg til dette i saksbehandlingen? Eller ønsker du påfyll av informasjon knyttet til NVE sine temadata og flomveisdata i kommunens kartportal?

Kartverket i samarbeid med NVE og GIS-samarbeidet tilbyr nå et halvdagsseminar i forbindelse med Norge digitalt regionmøte. Hovedformålet med denne temadagen er å fokusere på hvordan saksbehandler skal kunne vurdere kvalitet på kartdata og øke forståelsen for NVE sine data.

Agenda

09.00: Velkommen

09.05: Kvalitet på DOK-data

 • Temadata Innlandet - dataflyt og kilden til dataene
 • Hva mener vi med kvalitet i DOK-data
 • Hvorfor skal vi bry oss om kvalitet?

09.35: Matrikkelkvalitet

 • Hvordan har eiendomsgrensene og bygg kommet inn i matrikkelen? Litt historie.
 • Problemstillinger i regionen med konkrete eksempel og erfaringer.

10.35: Pause

10.50: Informasjon fra NVE

 • Bakgrunn, kvalitet og bruksområder for aktsomhet- og faresonekart
 • Hva forventes av kommunen i områder utenfor aktsomhetssonene?
 • Kommunale problemstillinger i regionen

11.40: Genererte flomveier i kartet.

 • Hvordan skal vi bruke datasettet?

12.00: Lunsj, slutt på halvdagsseminar

13.00 – 15.00: Norge digitalt Regionmøte

Norge digitalt regionmøte

Regionmøtene er en viktig del av samordningen i fylket, og har som mål å:

 • samle ulike fagområder i kommunene og parter på regionalt nivå til dialog
 • informere om aktuelle saker
 • gi innspill til kommende års geodataplan for Innlandet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kartverket Innlandet ved Anita Høie: anita.hoie@kartverket.no.