Hopp til innhold

Regionmøte og fagseminar: Hedmarken

3 Mar 2020
3 Mar 2020
Atlungstad Brenneri
Sandvikavegen 214, Stange
Kl. 9:00 - 15:00

Vi vil gjenta suksessen fra i fjor og kombinerer årets regionmøter for Norge digitalt med et seminar for saksbehandlere i kommunene. Det er valgfritt om man vil være med på både seminar og regionmøte, eller bare en av delene. Påmeldingsfrist: 24. februar.Praktisk informasjon

Gratis deltakelse inkludert lunsj, deltakere må selv dekke transport.

Ved påmelding kan man velge om man ønsker å delta på kun fagseminaret, kun Norge digitalt regionmøte, eller begge deler. Angi også om du ønsker lunsj.

Halvdagsseminar: Kvalitet i kartet

Ønsker du å vite mer om historikken bak matrikkeldataene og hvordan dette påvirker kvalitet på eiendomsgrenser eller informasjon knyttet til bygg? Hvordan bør du forholde deg til dette i saksbehandlingen? Eller ønsker du påfyll av informasjon knyttet til NVE sine temadata og flomveisdata i kommunens kartportal?

Kartverket i samarbeid med NVE og GIS-samarbeidet tilbyr nå et halvdagsseminar i forbindelse med Norge digitalt regionmøte. Hovedformålet med denne temadagen er å fokusere på hvordan saksbehandler skal kunne vurdere kvalitet på kartdata og øke forståelsen for NVE sine data.

Agenda

09.00: Velkommen

09.05: Kvalitet på DOK-data

 • Temadata Innlandet - dataflyt og kilden til dataene
 • Hva mener vi med kvalitet i DOK-data
 • Hvorfor skal vi bry oss om kvalitet?

09.35: Matrikkelkvalitet

 • Hvordan har eiendomsgrensene og bygg kommet inn i matrikkelen? Litt historie.
 • Problemstillinger i regionen med konkrete eksempel og erfaringer.

10.35: Pause

10.50: Informasjon fra NVE

 • Bakgrunn, kvalitet og bruksområder for aktsomhet- og faresonekart
 • Hva forventes av kommunen i områder utenfor aktsomhetssonene?
 • Kommunale problemstillinger i regionen

11.40: Genererte flomveier i kartet.

 • Hvordan skal vi bruke datasettet?

12.00: Lunsj, slutt på halvdagsseminar

13.00 – 15.00: Norge Digitalt Regionmøte

Norge digitalt regionmøte

Regionmøtene er en viktig del av samordningen i fylket, og har som mål å:

 • samle ulike fagområder i kommunene og parter på regionalt nivå til dialog
 • informere om aktuelle saker
 • gi innspill til kommende års geodataplan for Innlandet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kartverket Innlandet ved Bjørn Trygve Haugen: bjorn-trygve.haugen@kartverket.no.