Hopp til innhold

Norge digitalt og FDV-årsmøte

27 Feb 2020
27 Feb 2020
Lindesnes kommune,
Vigeland, Rådhusveien 9
Kl. 9:30 - 14:00

Det innkalles til årsmøte i Norge digitalt og Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) for kommunene i Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal.Program

10.00 Årsmøte med rapport for 2019, budsjett for 2020

 • Rapport for FDV 2019
 • Gjennomgang av ny FDV avtale
 • Gjennomgang av oppdaterte vedlegg til FDV avtalene 2020

11.00 FDV samarbeidet

 • Rutiner og samarbeid i forhold til FDV; Hva kan gjøres bedre
 • FKB Ledning; Rutiner rundt data fra Agder Energi
 • Vegnett/ Samferdsel; Vegnett inn i SFKB
 • Endringer i FKB spesifikasjonen Mika
 • Konsekvensretting i FKB data Mika
 • Fagdager og kurs

12-00 Lunsj

12.30 FDV samarbeidet

 • Plan – geosynkronisering, årsversjoner, rammeavtale, kurs i planregister
 • Arbeid med temadata og DOK i kommunene
 • Tur- og Friluftsruter

13.00 Geodataplanlegging i kommunene

 • Status og behov for nykartlegging/ ajourføring i regionen
 • Omløpsfotografering
 • Skråfoto og historiske ortofoto
 • Innspill til satsningsområder
 • Samarbeid på tvers av kommunegrenser
 • Kommunal geodataplan
 • Marin kartlegging

13.45 Satsningsområder fra geodataplanen

 • Bidra til fellestiltak og kompetanseheving innenfor digitaliseringsprosjekter og elektronisk samhandling
 • Bidra til økt forståelse og bruk av tematiske data i beredskapsarbeid
 • Prioritere arbeidet med kartlegging av tur- og friluftsruter i Agder
 • Gjennomføre kvalitetshevingstiltak i matrikkelen

14.00 Avslutning

Kontaktinformasjon

Påmeolding og spørsmål rettes til Kartverket Agder v/  Anne.Marit.Bjelland@kartverket.no