Hopp til innhold

Nyheter

 • 12 Des 2018

  Kommunene i Nordland ble invitert til dagskurs i GIS-analyser i starten av desember. Presentasjoner fra kursene og forslag til øvelser finner du her.

 • 29 Nov 2018
  Kartverket Bodø

  Møte i Nordland digitalt

  Kartverket lenke hit

  Arbeidsutvalget for Nordland digitalt hadde møte 30. oktober 2018. Hva ble diskutert og vedtatt? Les mer her.

 • 12 Nov 2018

  Her kan du finne de strategiske valgene som er gjort for den neste fireårsperioden, og laste ned geodataplanen for Nordland fylke.

 • 26 Sep 2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga også i 2018 tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet i kommunesentra eller friluftsområde. To fylker og 18 kommunar fikk tildelt midler til kartleg...

 • 21 Aug 2018
  Kartverket Bodø

  Ny medarbeider i Bodø

  Kartverket lenke hit

  Erik Røstad er vår nye medarbeider ved Kartverket Bodø. Han begynte her 20. august.

 • 28 Jun 2018
  Kartverket Bodø

  SFKB i Nordland

  Kartverket lenke hit

  10 av fylkets 44 kommuner i Nordland oppdaterer direkte i Sentral Felles Kartdatabase (SFKB). Ytterligere 9 kommuner tar i bruk SFKB i løpet av høsten 2018.

 • 14 Jun 2018

  Deltakere fra Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse har siden 31. mai vært om bord i MS «Hydrograf» for å undersøke forekomster av miljøgifter i Sklinnadjupet.