Det viktigste var behandling og godkjenning av strategisk del av Geodataplan for Nordland 2019-2022. I tillegg var det som vanlig noen faglige foredrag.

Saksliste

 1. Godkjenning av referat fra forrige møte: Referat fra årsmøtet 2017 (pdf)
 2. Geodataplanen for 2019 – 2022
  • Gjennomgang av arbeidet med Geodataplanen for 2019 – 2022 ved Finn Ørnes
  • Status i pågående FKB-prosjekter ved Christian Malmquist
  • Forslag til nytt FKB-A/B prosjekt for 2019 ved Monika Vågan
  • Forslag til framtidige FKB-C prosjekter ved Finn Ørnes
  • Status og plan for nasjonal detaljert høydemodell (NDH) ved Christian Malmquist
 3. Andre temaer
 4. Eventuelt

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Bodø er Finn Ørnes: finn.ornes@kartverket.no.