Møteaktivitet og kurs for Hordaland og Sogn og Fjordane 2019
DatoType aktivitetRegion / kommunerHvorPåmelding / informasjon
24.9. Haustmøte i Fylkesgeodatautvalet Vestland

Vestland

Hornindal Avholdt
19.9. Haustmøte i Plan- og temadatautvalget for Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

Florø kommune Avholdt
18.9. Haustmøte i Plan- og temadatautvalget for Hordaland

Hordaland

Bergen Avholdt
8.5 Årsmøte Noreg digitalt Nordfjord Gloppen Hotell, Sandane Avholdt
7.5 Årsmøte Noreg digitalt Sunnfjord og Sogn Thon Hotel Jølster, Skei Avholdt
24.4 Vårsamling for Fylkesgeodatautvalet Nye Vestland fylke Walaker Hotell, Luster Avholdt
27.3 Årsmøte Noreg digitalt Sunnhordland og Hardanger/Voss Rosendal Fjordhotell, Rosendal Avholdt
14.3 Årsmøte Noreg digitalt Midthordland Statens hus, Bergen Avholdt
13.3 Årsmøte Noreg digitalt Nordhordland Alver Hotel Avholdt