Nordhordland 2018 - LACHHO81

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

 

 • Flyfotografering i Vaksdal, Osterøy, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim, Fedje og Masfjorden
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon
 • Blå farge viser områder med ajourføring av FKB-B
 • Grøn farge viser områder med nykonstruksjon av FKB-B
 • Raud farge viser områder med nykonstruksjon av FKB-B og laserskanning
 • Gul farge viser område utan konstruksjon - kun ortofoto 
 • Det vert brukt nye 2018 - laserdata frå Nasjonal detaljert høgdemodell (vist med skrå skravur) som høgdegrunnlag i delar av prosjektet;

Sunnfjord 2018

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

 • Flyfotografering i Flora, Gaular, Førde og Naustdal
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon
 • Blå farge viser områder med ajourføring av FKB-B
 • Grøn farge viser områder med nykonstruksjon av FKB-B

Etne Kvinnheras 2018

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

 • Flyfotografering i Etne og Kvinnherad
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon
 • Blå farge viser områder med ajourføring av FKB-B
 • Grøn farge viser områder med nykonstruksjon av FKB-B
 • Gul farge viser områder med ortofoto og opsjon nykonstruksjon FKB-B
 • Det vert brukt nye 2018 - laserdata frå Nasjonal detaljert høgdemodell som høgdegrunnlag i vestlige delar av Etne

Balestrand Årdal 2018

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

 • Flyfotografering i Balestrand og Årdal
 • Flybileta vert brukt til etablering av ortofoto og som grunnlag for FKB-B konstruksjon
 • Grøn farge viser områder med nykonstruksjon av FKB-B
 • Orange farge viser områder med nykonstruksjon FKB-C frå omløpsfoto fotografert i 2017

Historiske ortofoto i Hordaland og Sogn og Fjordane

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

 

 • 44 flyoppgåver frå 1951-1977, ca 14 000 flybilete

Laser oppgradering i Hordaland og Sogn og Fjordane

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

 • Nasjonal detaljert høgdemodell (NDH) skannar store områder med ein standard på 2 pkt / m2. Det er semje mellom lokale partar om å auke punkttettleiken til 5 pkt / m2 i ein del områder i Hordaland og Sogn og Fjordane. Lokale partar dekker kostnaden for denne oppgraderinga.
 • 2 960 km2 oppgradering til 5 punkt i 17 kommunar

Midthordland skråfoto 2018 - LACHHO83

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

 • Samarbeidsprosjekt om skråfotografering og ortofoto i kommunane Fusa, Os, Fjell, Askøy og Øygarden
 • Gul farge viser fotoområder 
 • Oransje farge viser opsjonsområder som også vert fotografert i prosjektet

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Bergen er Olav Asbjørn Håvik: olav.asbjorn.havik@kartverket.no.