Representantane frå kommunane og dei geografiske regionane fortset i hovudsak som før reforma. Representantane frå Fylkesmannen og fylkeskommunen kan komme til å bli endra litt på grunn av deira eige omorganisering før samanslåinga.

Medlemmer i fylkesgeodatautvalet for Vestland fylke
PartRepresentantVara
Fylkesmannen i Vestland Nils Erling Yndesdal (leiar)  
Fylkesmannen i Vestland Trond Rolland (nestleiar)  
Fylkesmannen i Vestland Tone Reinsnos Knutsen  
Fylkesmannen i Vestland Enisa Saracevic  
Vestland fylkeskommune Birgit Tansøy Torgeir Opeland Røthe
Vestland fylkeskommune Alexander Gulbrandsøy Stadheim  
Sogn Regionråd Bjørn Inge Fossen (Luster) Darek Hauderowicz (Vik)
HAFS-regionen (Hyllestad-Askvoll-Fjaler-Solund) Marius Aase Jørgensen (Hyllestad)  
Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) Jan-Inge Seljevoll (Førde)  
Nordfjordrådet Asbjørn Tverberg (Eid) Sigurd Lunde (Stryn)
Bergen kommune Terje Helle Jan Erik Førde
Region Vest (Midthordland) Anne-Grethe Sangolt Hagenes (Sund) Torbjørn Steffensen (Os)
Regionrådet Nordhordland IKS  Tommy Veland (Lindås) Kjersti Furnes (Masfjorden)
Region Hardanger/Voss Bjørn Vik (Kvam)  Trygve Vik (Jondal)
Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Bjarne Hetlesæter (Sveio)  Bjørn Eikemo (Etne)
Statens vegvesen region Vest Jan Ove Stadheim   
Statens vegvesen region Vest  Sven Arild Fedje  
E-verka Einar Tefre (Sunnfjord Energi)   
E-verka Ole Magnus Dybwad (BKK)  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Amund Frogner Borge  
Kartverket Bergen Anne Lien  
Kartverket Bergen Solveig Otterå (sekretær)  

 

Informasjon frå møte i utvalet finner du nedst på sida.