Hopp til innhold

Oversikt over nykartlegging

Oppdatert: 05.06.19

 

Kartoversikt over prosjektene

Status for alle pågåande kartleggingsprosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Spørsmål eller innspel? Kontakt Haso Bradaric ved Kartverket Bergen: haso.bradaric@kartverket.no.
Sjå kartoversikt over prosjekta (geonorge.no)
FylkeProsjektNrKommunarKartleggingstypeStatus
HOMidthordland 2019LACHHO91Austevoll, Sund, Fjell, Askøy og ØygardenFKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. All flyfotografering er fullført. Frist for leveranse av data til fylkeskartkontoret er 9. januar 2020. Fylkeskartkontoret kontrollerer deretter dataleveransen og distribuerer data til partane når leveransen er godkjent
SFGulen Solund Askvoll 2019LACHSF91Gulen, Solund og AskvollFKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Rambøll AS. All flyfotografering er fullført. Frist for leveranse av data til fylkeskartkontoret er 3. februar 2020. Fylkeskartkontoret kontrollerer deretter dataleveransen og distribuerer data til partane når leveransen er godkjent
SFAurland 2019LACHSF92AurlandFKB-B, FKB-C, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. Flyfotografering i lågtliggande områder er fullført. Høgtliggande områder vert signalert og fotografert når snøen har smelta i fjellet
SFSogndal Årdal Luster 2019LACHSF93Sogndal, Årdal og LusterLaser, FKB-B, FKB-C, ortofotoProsjektet er tildelt Rambøll AS. Flyfotografering i lågtliggande områder er fullført. Høgtliggande områder vert signalert og fotografert når snøen har smelta i fjellet. Laserskanning er fullført
SFNVE flaum i Skjolden i Luster kommune 2018LACHSF83LusterLaser, ortofotoHasteoppdrag - flaum i Skjolden oktober 2018. Prosjektet er tildelt Terratec AS. Datafangst er fullført. Laserdata er tilgjengeleg på hoydedata.no og ortofoto på norgeibilder.no. Prosjektet er utvida til å omfatte flaumområder i Ottavassdraget i Skjåk der det er matcha høgdegrunnlag frå flyfoto som er tilgjengeleg på hoydedata.no
HONordhordland 2018LACHHO81Vaksdal sentrum, Osterøy, Meland sentrum, Radøy, Lindås, Austrheim, Fedje, MasfjordenLaser, FKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. All flyfotografering og laserskanning er fullført. Ortofoto er tilgjengeleg på norgeibilder.no. Laserdata på Flatøy/Knarvik er tilgjengeleg på hoydedata.no. Kartdata er levert og vert kontrollert av kartverket, alle datasett er ferdige og distribuert til partane med unntak av vegnett
SFSunnfjord 2018LACHSF81Flora, Gaular, Førde, NaustdalFKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. All flyfotografering er fullført. Ortofoto er tilgjengeleg på norgeibilder.no Kartdata er levert til kartverket som kontrollerer data før distribusjon til partane
HOEtne Kvinnherad 2018LACHHO82Etne, KvinnheradFKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. All flyfotografering er fullført. Ortofoto er tilgjengeleg på norgeibilder.no. Kartdata er levert til kartverket som kontrollerer data før distribusjon til partane
SFBalestrand Årdal 2018LACHSF82Balestrand Årdal FKB-B, FKB-C, ortofotoProsjektet er tildelt Rambøll AS. All flyfotografering er fullført. Ortofoto er tilgjengeleg på norgeibilder.no Kartdata er levert til kartverket som kontrollerer data før distribusjon til partane
HOHardanger 2017LACHHO71Jondal, Odda, Ullensvang og KvamLaser, FKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt BSF Swissphoto. Det meste av flyfotograferinga vart fullført i 2017, og data i desse områda er distribuert til partane (ortofoto i 2017 - områda er ikkje godkjent i kontroll enno). 10 striper langs E134 på Haukelifjell og eit par flystriper i Ullensvang vart fotografert i 2018, og data i desse områda er levert til Kartverket til kontroll før distribusjon til partane. Ortofoto i 2018 - områda er ikkje levert enno
HOSFOppgradering laser 5 punkt Hordaland og Sogn og FjordaneLACHHO73Etne, Vaksdal, Radøy, Lundås, Austrheim, Fedje, Gulen, Solund, Hyllestad, Lærdal, Årdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Førde, Eid, GloppenLaser oppgradering 5 pktNasjonal detaljert høgdemodell (NDH) utfører laserskanning i HOSF, og lokale geovekstpartar har bidrege til oppgradering frå 2 til 5 punkt pr. m2. Skanning av desse 5 punkts oppgraderingsområda er fullført, men ein god del vanleg 2 punkts skanning gjenstår før NDH er fullført i HOSF (NDH statusoversikt: http://kartverket.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b918b4b16b1d49359aeb789e5eea644b). Ferdige laserdata vert fortløpande tilgjengeleg på hoydedata.no