Hopp til innhold

Oversikt over nykartlegging

Oppdatert: 07.08.19

 

Kartoversikt over prosjektene

Status for alle pågåande kartleggingsprosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Spørsmål eller innspel? Kontakt Haso Bradaric ved Kartverket Bergen: haso.bradaric@kartverket.no.
Sjå kartoversikt over prosjekta (geonorge.no)
FylkeProsjektNrKommunarKartleggingstypeStatus
HOMidthordland 2019LACHHO91Austevoll, Sund, Fjell, Askøy og ØygardenFKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. All flyfotografering er fullført. Frist for leveranse av data til fylkeskartkontoret er 9. januar 2020. Deretter vert leveransen kontrollert før data vert distribuert til partane
SFGulen Solund Askvoll 2019LACHSF91Gulen, Solund og AskvollFKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Rambøll AS. All flyfotografering er fullført. Frist for leveranse av data til fylkeskartkontoret er 3. februar 2020. Deretter vert leveransen kontrollert før data vert distribuert til partane
SFAurland 2019LACHSF92AurlandFKB-B, FKB-C, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. All flyfotografering er fullført. Frist for leveranse av data til fylkeskartkontoret er 2. mars 2020. Deretter vert leveransen kontrollert før data vert distribuert til partane
SFSogndal Årdal Luster 2019LACHSF93Sogndal, Årdal og LusterLaser, FKB-B, FKB-C, ortofotoProsjektet er tildelt Rambøll AS. All flyfotografering er fullført. Laserskanning er fullført. Frist for leveranse av data til fylkeskartkontoret er 1. april 2020. Deretter vert leveransen kontrollert før data vert distribuert til partane
HONordhordland 2018LACHHO81Vaksdal sentrum, Osterøy, Meland sentrum, Radøy, Lindås, Austrheim, Fedje, MasfjordenLaser, FKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. All flyfotografering og laserskanning er fullført. Ortofoto er tilgjengeleg på norgeibilder.no. Laserdata på Flatøy/Knarvik er tilgjengeleg på hoydedata.no. Kartdata er levert til fylkeskartkontoret, og alle datasett er kontrollert og distribuert til partane med unntak av vegnett
SFSunnfjord 2018LACHSF81Flora, Gaular, Førde, NaustdalFKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. All flyfotografering er fullført. Ortofoto er tilgjengeleg på norgeibilder.no Kartdata er levert til fylkeskartkontoret som kontrollerer data før distribusjon til partane
HOEtne Kvinnherad 2018LACHHO82Etne, KvinnheradFKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. All flyfotografering er fullført. Ortofoto er tilgjengeleg på norgeibilder.no. Kartdata er levert til fylkeskartkontoret som kontrollerer data før distribusjon til partane
SFBalestrand Årdal 2018LACHSF82Balestrand ÅrdalFKB-B, FKB-C, ortofotoProsjektet er tildelt Rambøll AS. All flyfotografering er fullført. Ortofoto er tilgjengeleg på norgeibilder.no. Kartdata er levert til fylkeskartkontoret som kontrollerer data før distribusjon til partane
HOHardanger 2017LACHHO71Jondal, Odda, Ullensvang og KvamLaser, FKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt BSF Swissphoto. Det meste av flyfotograferinga vart fullført i 2017, og data i desse områda er distribuert til partane (ortofoto i 2017 - områda er ikkje godkjent i kontroll enno). 10 flystriper langs E134 på Haukelifjell og eit par flystriper i Ullensvang vart fotografert i 2018, og kartdata og ortofoto i desse områda er levert til fylkeskartkontoret som kontrollerer data før distribusjon til partane
HOSFOppgradering laser 5 punkt Hordaland og Sogn og FjordaneLACHHO73Etne, Vaksdal, Radøy, Lundås, Austrheim, Fedje, Gulen, Solund, Hyllestad, Lærdal, Årdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Førde, Eid, GloppenLaser oppgradering 5 pktNasjonal detaljert høgdemodell (NDH) utfører laserskanning i HOSF, og lokale geovekstpartar har bidrege til oppgradering frå 2 til 5 punkt pr. m2. Skanning av desse 5 punkts oppgraderingsområda er fullført, men ein god del vanleg 2 punkts skanning gjenstår før NDH er fullført i HOSF (NDH statusoversikt: http://kartverket.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b918b4b16b1d49359aeb789e5eea644b). Ferdige laserdata vert fortløpande tilgjengeleg på hoydedata.no