Hopp til innhold

Posisjons-konferansen 2020

19 Mar 2020
19 Mar 2020
Forskningsparken
Gaustadalléen 21, Oslo
Kl. 9:00 - 16:00

Det er et spennende og aktuelt tema som tas opp når Norsk Romsenter, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Kartverket igjen inviterer til fagkonferansen Posisjonskonferansen. Årets tema er: GNSS og sårbarhet – hvordan håndterer Norge dette? Arrangementet er gratis, og det blir servert enkel lunsj. Konferansen er også åpen for studenter.Velkommen til Posisjonskonferansen 2020

Samarbeidspartnere: Forsvarets forskningsinstitutt, Avinor flysikring, Norsk luftambulanse, Justervesenet og Statens vegvesen.

Vi lever i en tid da vi ser en økt brukt av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS, for eksempel GPS) i smarttelefoner, flåtestyring, bygg og anlegg, jernbane, presisjonslandbruk – og ikke minst i navigasjonssystemer til sjøs og i lufta. Med utvikling av intelligente transportsystemer og selvgående biler, båter og droner vil slike systemer være en viktig forutsetning for at infrastruktur og teknologi skal samvirke.

GNSS-teknologiens nøyaktighet og pålitelighet settes på prøve når naturlige forstyrrelser og eksterne aktører med uærlige hensikter forstyrrer signalene fra disse systemene. Hvilke sårbarheter og utfordringer står Norge overfor når det gjelder bruk av satellittnavigasjonssystemer? Hvordan håndterer Norge dette? Dette er spørsmål Posisjonskonferansen 2020 søker å belyse.

Vi lover en spennende fagdag med gode foredragsholdere. Program kommer senere.