Hopp til innhold

Fagsamling presisjonslandbruk

2 Apr 2020
2 Apr 2020
Kartverket
Kartverksveien 21, Hønefoss
Kl. 13:00 - 15:00

Norske bønder vil gjerne satse på presisjonslandbruk. For å få til det, trengs det mer kunnskap. Kartverket i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving deler av sin kunnskap. Fagsamlingen er avlyst på grunn av coronaviruset.Norske bønder som ennå ikke driver presisjonslandbruk, begrunner det med for høy pris på utstyr, manglende dekning, for lite kunnskap og manglende dokumentasjon på at investeringen lønner seg. Vi vil i løpet av et par timer dele av vår kunnskap innenfor fagområde posisjonsteknologi og erfaringer fra brukere som har tatt i bruk presisjonslandbruk. I tillegg vil Norsk landbruksrådgivning gi deg gode råd om nødvendig utstyr, fra det mest grunnleggende til det ganske så avanserte, samt med kopling av data til kart.

Vi ønsker velkommen!

Ved spørsmål kontakt kristin.skjerven@kartverket.no