Hopp til innhold

Treriksrøysa i Troms

Noregs grenser

Kartverket tar hand om riksgrensene, fylkes- og kommunegrensene og underliggjande krinsar. Vi er òg ansvarlege for å rekna ut grenser i sjø.

Noreg har dei tre administrative og politiske nivåa nasjon, fylke og kommune. Per 1. januar 2018 er det 422 kommunar og 18 fylke i Noreg.

Les mer

I matrikkelen er det informasjon om kva krins ein eigedom høyrer til. Krinstypane er grunnkrins, stemmekrins, kyrkjelyd og postnummerområde.

Les mer

Ei riksgrense er ei avtalefesta avgrensing mellom statar som deler eit landområde. Tilsvarande har vi avtalte avgrensingsliner mellom statane i havområda.

Les mer

Norge som kyststat har rettigheter til ressurser i havet. Kartverket beregner grensene for de ulike områdene hvor Norge etter lover og forskrifter har ulike rettigheter.

Les mer

Eigedomsgrensene i matrikkelen (eigedomsregisteret), er hovudkjelda til Noregs offisielle grenser.

Les mer

Innanfor ein kommune sine grenser ligg alle eigedommar som kommunen har eit ansvar for. Nokre gonger kan til dømes utbygging av nye bustadfelt eller vegar i grensetraktene, gjere at dagens inndeling i...

Les mer

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat