Da Kartverket ble opprettet i 1773, var det en del av de hemmelige dansk-norske forberedelsene for å kunne stå imot et svensk angrep på Norge. I dag leverer Kartverket fortløpende oppdaterte data til kart- og teknologiselskaper langt utover Norges grenser, og Kartverket er en viktig brikke i et globalt nettverk som kartlegger hele jordklodens bevegelser og klimaendringer.

Historieverket, som ble gitt ut i 2016, er den spennende historien om en av Norges eldste tekniske etater, fra oppstarten som Norges Grændsers Opmaaling til Norges geografiske oppmåling og dagens Kartverket. Det er også fortellingen om kartleggingen av landet vårt og om et fagfelt i rivende utvikling: Fra møysommelig feltarbeid med teodolitter og notisblokk til moderne kartlegging med flyfoto, laserskanning og satellitter.

Les blant annet om hvorfor Norges første nullmeridian ble lagt slik at den gikk gjennom flaggstangen på Kongsvinger festning, om hvordan Norge fikk sin endelige form på kartet, om Norges lengstsittende direktør, om grenseoppganger, de første kartene, gradteigsmålinger, amtskart og alle de andre kartseriene.

Rikt illustrert

Det er Kartverket selv som ga ut boka, som er ført i pennen av Bjørn Geirr Harsson og Roald Aanrud. Boka er rikt illustrert, med både fotografier, illustrasjoner og selvfølgelig kart, og den teller 598 sider.

Til salgs

Boka selges hos Norli i Hønefoss, og kan også bestilles via Norsk kartmuseums venneforening. Se kontaktinformasjon her. 

Boka er også tilgjengelig for utlån på Ringerike bibliotek.

Om forfatterne

Bjørn Geirr Harsson (f. 1940) er utdannet geofysiker og har jobbet som geodet i Kartverket siden 1968. Han har publisert en rekke fagartikler, innehatt mange faglige verv nasjonalt og internasjonalt og engasjert seg sterkt i fagets historie. Han deltok blant annet i den internasjonale gruppen som fikk Struves meridianbue og dermed geodesien inn på UNESCOs verdensarvliste. I 2005 ble han utnevnt til ridder av St.Olavs orden.

Roald Aanrud Roald Aanrud (1928-2013) hadde ansvar instrumentparken og for opplæring av teknikere og operatører i Norges geografiske oppmåling. Han var levende opptatt av oppmålingens historie og hadde hovedansvaret for oppbyggingen av Norsk kartmuseum i Kartverkets lokaler på Hønefoss. I 1987 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats i NGO.

Bjørn Geirr Harsson