Hopp til innhold

Håndbok for navnebehandling

2 Organisering av navnearbeidet

2.1 Kartverkets organisering av navnearbeidet

Arbeidet med stedsnavn etter lov om stadnamn er i Kartverket organisert med Eiendomsdivisjonen som ansvarlig divisjon. Dette arbeidet er delt i arbeidsordrer:

Arbeids-
ordre
Beskrivelse Ansvarlig
100068 E SN80001 SN - Ledelse Lars Elsrud
100064 E SN80003 SN - Drift og utvikling Kjetil Ringen
100069 E SN80005 SN - Stedsnavnlov saksbehandling Anne Svanevik
100070 E SN80006 SN - Stedsnavnlov informasjon/rådgivning Anne Svanevik
100071 E SN80007 SN - Navnerådet Anne Svanevik
102345 E SN SSR ajourhold Anne Svanevik
102344 E SN Internasjonal virksomhet Kjetil Ringen
100073 E SN80011 SN - Skille gårds- og bruksnavn i SSR Karsten Lien

 

2.2 Navnerådet

Ledermøtet i Kartverket 30.05.1991 vedtok å opprette et navneråd.

Navnerådets oppgaver er bl.a. å:

  • ha ansvar for retningslinjene for navnebehandling i Kartverket
  • ta stilling til prinsipielle spørsmål
  • påtale inkonsekvens i Kartverkets praktisering av lov, forskrifter og retningslinjer
  • være referanse- og støttegruppe for de regionalt navneansvarlige og for forvaltningsansvarlig for stedsnavn (Anne Svanevik)
  • følge opp framdriften med ajourføring og utvikling av Sentralt stedsnavnregister (SSR)
  • utarbeide budsjett og regnskap overfor Kulturdepartementet

I Navnerådet sitter følgende representanter i perioden 01.07.2019–30.06.2021:

Enhet Representant Vararepresentant
Kartverkets ledelse Hege Sælid (leder) Lars Elsrud
Sentralt stedsnavnregister (SSR) Kjetil Ringen Ben Worsley
Landdivisjonen, fylkeskartkontorene Berit Sandnes Aud-Kirsti Pedersen
Sjødivisjonen Inger Tellefsen Kjersti Svendsen Sunde
Juridisk tjeneste Trine Marie Gasmann Hilde Bulling
Fast representant Anne Svanevik (sekretær)  

2.3 Fylkeskartkontorene og de regionalt navneansvarlige

Ledermøtet i Kartverket 30.05.1991 vedtok at det enkelte fylkeskartkontor ble tillagt vedtaksretten for skrivemåten av stedsnavn, på vegne av Kartverket. Det er fylkeskartsjefen som er formell saksbehandler og gjør vedtaket ved å underskrive et vedtaksbrev. Kartverket har imidlertid organisert arbeidet med stedsnavn ved at det er fire regionalt navneansvarlige (regionene øst og vest har felles navneansvarlig).

Retningslinjene i kapittel 1 gir utfyllende regler for hvordan vedtak skal gjøres og i hvilke saker forvaltningsansvarlig for stedsnavn skal involveres.

Oversikt over formell saksbehandler (dvs. fylkeskartsjef), regionalt navneansvarlig og kontaktperson for hvert enkelt fylkeskartkontor:

Fylkeskartkontor Formell saksbehandler Regionalt navneansvarlig Kontaktperson
Oslo Tor Ivar Solsrud Majercsik Erlend Trones Erlend Trones
Hamar Håkon Dåsnes Erlend Trones Bjørn Trygve Haugen
Skien Geir Mjøen Maria Ellingsen Arne Løwe
Kristiansand Lars Fredrik Gyland Maria Ellingsen Maria Ellingsen
Stavanger Steinar Wergeland Erlend Trones Roar Haugland
Bergen Anne Lien Erlend Trones Anne Lien
Molde Kari Aalvik Buset Berit Sandnes Sverre Steinnes
Trøndelag Lars Mardal Berit Sandnes Berit Sandnes
Bodø Finn Ørnes Aud-Kirsti Pedersen Finn Ørnes
Troms og Finnmark Steinar Vaadal Aud-Kirsti Pedersen Aud-Kirsti Pedersen
Til toppen