Nytt kart

Sjøkart nr. 538 Wijdefjorden ble utgitt som nytt kart 26. mai 2020. Kartet dekker Wijdefjorden med fjordarmene Austfjorden og Vestfjorden nord på Spitsbergen. Sjøkartet er i målestokk 1:100 000 og inngår i Kartverket sin hovedkartserie på Svalbard. Fjordene Austfjorden og Vestfjorden er dekket av en vignett i målestokk 1:100 000.

Områdene som kartet dekker har ikke tidligere vært dekke i denne målestokken. Ytre del av Wijdefjorden og farvannet mellom Moffen og Mosselhalvøya er nymålt. Dette muliggjør tryggere seilas nord for Spitsbergen.

Nye utgaver

Nye utgaver av tre hovedseriekart på Svalbard ble utgitt 26. mai 2020:

  • 532 Storfjorden. Kvalpynten – Agardhbukta 
  • 533 Storfjorden Nord. Freemansundet – Heleysundet – Svenskøya
  • 540 Hinlopenrenna. Moffen – Lågøya

Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartene fra 2018 (nr. 532 og 533) og 2019 (540) er nå ugyldige.

Sjøkartene er i målestokk 1:100 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie på Svalbard.

Dekningsområdet til kartet

Sjøkart nr. 532 og 532 dekker Storfjorden og Freemansundet. Kart nr. 538 dekker Wijdefjorden og kart nr. 540 dekker farvann nord for Hinlopenstretet.

Endringer i disse utgavene

Kartene er tilført ny dybdeinformasjon i ytre del av Wijdefjorden, farvannet mellom Moffen og Mosselhalvøya, i Storfjorden og Freemansundet.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nymålinger i større og mindre grad.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Nytt kart 538: Utgitt av Kartverket 2020. POD: 26. mai 2020. Retta t.o.m. Efs nr 09/20.

Nye utgaver:
Utgitt av Kartverket 2018 (nr. 532), 2001 (533), 1990 (540).
Ny utgave 05/2020. POD: 26. mai 2020. Retta t.o.m. Efs nr 09/20.

Kartene har følgende avgrensing:

Kart 532: SW hjørne: 77°23'00''N, 017°20'00''E, NE hjørne: 78°04'00''N, 021°45'00''E
Kart 533: SW hjørne: 78°00'00''N, 018°45'00''E, NE hjørne: 79°00'00''N, 022°15'00''E
Kart 538: SW hjørne: 79°10'00''N, 014°20'00''E, NE hjørne: 80°07'30''N, 018°00'00''E
Kart 540: SW hjørne: 80°00'00''N, 014°15'00''E, NE hjørne: 80°55'00''N, 018°10'00''E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartene er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet utgis vil tidligere utgaver være foreldet og anses ugyldige.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Ei kildediagram/pålitelighetsdiagram reflekterer ikke andre tema som symbologi, bøyesystem eller lykter.

Norske sjøkart blir utgitt ut som:

POD-kart: Hele kartporteføljen blir gitt ut to ganger i måneden som POD-kart (Print on Demand). POD-kartene er oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har blitt publiserte Efs. Kjøp et POD-kart når sjøkartet ditt er utslitt eller påført mange rettelser, f.eks. når det blir meldt omfattende lykte-omskjerminger på grunn av overgang til IALA-systemet for sektorlykter. Da får du et oppdatert, rent kart. Du må kjøpe nytt POD-kart hvis kartet blir utgitt i ny utgave eller som nytt kart.

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart inneholder endringer av vesentlig betyding for navigasjon. Det gjør eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig. Kartverket gir også ut nye utgaver av sjøkart når det har blitt meldt mange Efs-meldinger på kartet - og/eller det er mange år siden sist kartet kom som ny utgave.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, avgrensing eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet blir gjort ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750