Nye utgaver av sjøkart som ble utgitt 21. februar 2019:

  • Hovedseriekart nr. 70 Røst - Værøy
  • Hovedseriekart nr. 71 Værøy - Lofotodden     

Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Sjøkart nummer 70 og 71 er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Kart 70 inneholder spesialen Røst og kart 71 inneholder spesialen Værøy. Begge spesialer er i målestokk 1:20 000.

Kartenes dekningsområde

Hovedseriekart nr. 70 og 71 dekker de ytterste delene av Lofoten: Skovær - Røst - Værøy - Lofotodden.

Endringer i disse utgavene

En område som dekker havna i Værøy og innseilingen til Værøy, er nymålt. Dybdedata er redigert inn i spesialen Værøy og kart nr. 70 og 71.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Nye kompassroser med misvisning for 2020 er påført.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 1988. Ny utgave 02/2019. POD: 21. februar 2019. Rettet t.o.m. Efs nr 02/19.

Kartene har følgende avgrensing:

Kart nr. 70: SW hjørne: 67°20’00’’N, 011°36’00’’E, NE hjørne: 67°39’00’’N, 012°46’00’’E

Kart nr. 71: SW hjørne: 67°28’30’’N, 012°12’30’’E, NE hjørne: 67°54’30’’N, 013°04’30’’E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkartene er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750