Nye utgaver av sjøkartene

  • 537 Hinlopenstrete N. Fosterøyane - Nordporten
  • 540 Hinlopenrenna. Moffen - Lågøya
  • 541 Nordporten - Sjuøyane 

ble utgitt 25. juni 2019. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Sjøkartene er i målestokk 1:100 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie for Svalbard. Kart 537 har spesialer (utsnitt) i bedre målestokk for: A) Kinnvika og B) Sorgfjorden.

– Med disse kartutgivelsene av både ENC-er og papirkart dekkes "hvite flekker" nord i Hinlopenstretet med moderne dybdedata. Endelig muliggjøres seilas rundt Spitsbergen støttet av moderne navigasjon på  ECDIS. En milepæl! sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i sjøkartmyndigheten i Kartverket.

Kartenes dekningsområder

 

Sjøkart nr. 537 dekker farvann nord i Hinlopenstretet og fjordene Lomfjorden og Wahlenbergfjorden.

Sjøkart nr 540 dekker farvann lenger nord, fra Moffen -Nordporten - Lågøya og nord til 80°55'N. 

Sjøkart nr 541 dekker farvann fra Nordporten og i sør og til Sjuøyane i nord. Det er de nordligste øyene i øygruppa Svalbard.

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkart nr. 537 er fra nå av også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller). Dette muliggjør seilas på elektroniske kart rundt hele Spitsbergen. 

I tillegg er elektroniske sjøkartdata oppdatert. Elektroniske sjøkart til kartplottere, basert på sjøkartdata fra Kartverket, blir tilbudt av 14 distributører. Se oversikt over distributørene og hvor ofte disse oppdaterer sine sjøkartdata.

Endringer i nye utgaver

Store områder i kart 537, Nord i Hinlopenstretet er sjømålt med moderne metoder (multistråle-ekkolodd). Dette er farvann som ikke har vært kartlagt tidligere. Nabokartene 540 og 541 er tilsvarende oppdatert.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan f.eks være større og mindre nymålinger.

Landinformasjon og stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Polarinstituttet.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Kart 537: Utgitt av Kartverket 1994. Ny utgave 06/2019. POD: 25. juni 2019. Rettet t.o.m. Efs nr 11/19.
Kart 540: Utgitt av Kartverket 1990. Ny utgave 06/2019. POD: 25. juni 2019. Rettet t.o.m. Efs nr 11/19.
Kart 541: Utgitt av Kartverket 2017. Ny utgave 06/2019. POD: 25. juni 2019. Rettet t.o.m. Efs nr 11/19.

Kartene har følgende avgrensinger:

Kart 537: SW hjørne: 79°30’00’’N, 016°10’00’’E, NE hjørne: 80°10’00’’N, 021°45’00’’E
Kart 540: SW hjørne: 80°00’00’’N, 014°15’00’’E, NE hjørne: 80°55’00’’N, 018°10’00’’E
Kart 541: SW hjørne: 80°00’00’’N, 017°35’00’’E, NE hjørne: 80°55’00’’N, 021°30’00’’E

 

HOVEDSERIEKART: Utsnitt av sjøkart nr. 537 Hinlopenstretet N. Fosterøyane - Nordporten, som ble utgitt som nytt kart i juni 2019. Utsnittet viser nymålte områder i Murchisonfjorden.

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterede kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

POD-kart: Hele kartporteføljen utgis to ganger i måneden som POD-kart (Print on Demand). POD-kartene er oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært publisert Efs. Kjøp et POD-kart når sjøkartet ditt er slitt eller påført mange rettelser, f.eks. når det meldes omfattende lykte-omskjerminger på grunn av overgang til IALA-systemet for sektorlykter. Da får du et oppdatert, rent kart. Du må kjøpe nytt POD-kart hvis kartet utgis i ny utgave eller som nytt kart.

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig. Kartverket gir også ut nye utgaver av sjøkart når det har blitt meldt mange Efs-meldinger på kartet - og/eller det er mange år siden sist kartet kom som ny utgave.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750