Ny utgave av sjøkart 10 Ny-Hellesund - Lindesnes og havnekart 457 Mandal ble utgitt 20. august 2019. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Sjøkart nr 10 er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.
Sjøkart nr 457 er i målestokk 1:20 000 og inngår i Kartverkets havnekartserie. Kartet har en spesial i 1:10 000 for Mandal havn. 

Kartets dekningsområde

Kart nr. 10 dekker Sørlandskysten fra Ny-Hellesund i øst til Lindesnes i vest.

Endringer i disse utgavene

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Kartene er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Dette kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Nye kompassroser med misvisning for 2020 er påført.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Kart 10: Utgitt av Kartverket 1999. Ny utgave 08/2019. POD: 20. august 2019. Rettet t.o.m. Efs nr 15/19.
Kart 457: Utgitt av Kartverket 2010. Ny utgave 08/2019. POD: 20. august 2019. Rettet t.o.m. Efs nr 15/19.

Kartene har følgende avgrensinger:

Kart 10: SW hjørne: 57°49’00’’N, 007°01’00’’E, NE hjørne: 58°08’30’’N, 007°51’00’’E
Kart 457: SW hjørne: 57°56.00’N, 007°18.50’E, NE hjørne: 58°04.00’N, 007°37.50’E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkartene 10 og 457 er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

POD-kart: Hele kartporteføljen utgis to ganger i måneden som POD-kart (Print on Demand). POD-kartene er oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært
publisert Efs. Kjøp et POD-kart når sjøkartet ditt er slitt eller påført mange rettelser, f.eks. når det meldes omfattende lykte-omskjerminger på grunn av overgang til IALA-systemet for sektorlykter. Da får du et oppdatert, rent kart. Du må kjøpe nytt POD-kart hvis kartet utgis i ny utgave eller som nytt kart.

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig. Kartverket gir også ut nye utgaver av sjøkart når det har blitt meldt mange Efs-meldinger på kartet - og/eller det er mange år siden sist kartet kom som ny utgave.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750