Dersom kommunen ønsker å benytte egenutviklet "rekvisisjon av oppmålingsforretning", skal denne på forhånd være godkjent av Kartverket.

I matrikkelforskriftens § 23 tredje ledd har Kartverket som sentral matrikkelmyndighet fått ansvaret for å godkjenne egenutviklede rekvisisjoner som skal benyttes ved rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Ved godkjenning av egenutviklede rekvisisjoner er Kartverket opptatt av at innhold og form ikke skal avvike vesentlig fra de rekvisisjonene som allerede er etablert.

Godkjente rekvisisjoner utarbeidet av Kartverket

Gjeldende retningslinjer