Hopp til innhold
Fingre som peker i et kart

Gratis kartdata

Kartverket gir gratis tilgang til en rekke kartdatasett og illustrasjonskart. Folk flest kan fritt se våre detaljerte digitale kart på nettet, mens de med litt mer teknisk kompetanse kan laste ned datasett eller bake våre digitale karttjenester inn i egne nettløsninger.

Last ned gratis ei rekkje av Kartverkets viktigaste og største kartdatasett, eller finn gratis illustrasjonskart.

Les mer

Besøk Kartverkets ulike kartapplikasjoner og nettsteder med kart og kartdata, eiendomsinformasjon, arealplaner, flyfoto - og vannstand.

Les mer

Teikn ut høgdeprofil for treningsturen eller fjellturen før turen startar! Kartverket tilbyr ei høgdeprofil-teneste som syner kor kupert terrenget er og kva for utfordringar du møter på turen.

Les mer

Alle som bruker Kartverkets frie datasett og nettjenester, plikter å sette seg inn i vilkår for bruk.

Les mer

Kartverket Status viser status- og driftsmeldinger for Kartverkets kart- og nettjenester.

Les mer

Kartverkets visningstjenester gir gratis tilgang til en rekke datasett med grunnkart og tematiske kart. De er først og fremst beregnet på de som vil utvikle nye applikasjoner og løsninger.

Les mer

Kartverkets stedsnavnsøk er til fri bruk og henter data om et eller flere stedsnavn fra Sentralt stedsnavnsregister (SSR).

Les mer

Gi oss tilbakemeldinger om kart- og nettjenestene våre på Kartverket Labs, "lekegrind" for digitale eksperimenter. Vi ønsker å involvere brukere og utviklere som tar i bruk våre tjenester i egne løsni...

Les mer

Oppslag mot og nedlasting fra Kartverkets kart- og nettjenester.

Les mer

Veiviseren

Kontakt Kartverket

Telefon 08.00-15.45
08700
post@kartverket.no