Hopp til innhold

Gratis kartdata

Kartverket gir gratis tilgang til en rekke kartdatasett, illustrasjonskart og historiske kart. Folk flest kan fritt se våre detaljerte digitale kart på nettet, mens de med litt mer teknisk kompetanse kan laste ned datasett eller bake digitale karttjenester inn i egne nettløsninger.

Les korleis du går fram for å laste ned og ta i bruk Kartverkets gratis kart og kartdata, anten du er profesjonell utviklar eller i kategorien "vanlege" folk.

Les mer

Norgeskart.no, Se eiendom med eiendomskart og gårds og bruksnummer, og Kartverkets andre kartapplikasjoner og nettsteder med kart og kartdata.

Les mer

Nå har spilleglade ungdommer fått en ny verden å boltre seg i: Kartverket har gjort hele norgeskartet tilgjengelig for nedlasting i Minecraft.

Les mer

Last ned gratis kart for hele Norge på mobiltelefon og nettbrett.

Les mer

De fleste datasettene er foreløpig tilgjengelig i formater beregnet for profesjonelle verktøy (SOSI). Rasterkart er imidlertid i TIFF-format og kan brukes av de fleste.

Les mer

Håndtegnede originaler og trykte kart utgjør en stor del av vårt arkiv. Store deler av arkivet er digitalisert, og kartene kan fritt lastes ned.

Les mer

Last ned Norges hovedkartserie N50 Kartdata som komplett database klar til bruk.

Les mer

Eksperimenter med og bruk av Kartverkets åpne data - til inspirasjon for alle som vil utvikle nye tjenester og løsninger hvor geografisk informasjon ligger til grunn.

Les mer

Alle som bruker Kartverkets frie datasett, digitale tjenester og historiske kart, plikter å sette seg inn i vilkår for bruk.

Les mer

Kartverkets WMS-tjenester leverer kartutsnitt fra bakgrunnskart og et mangfold av tematiske datasett.

Les mer

Cache-tjenestene er basert på WMS-tjenestene, men leverer raskere.

Les mer

Kartverkets søk på adresser og stedsnavn er til fri bruk og henter data fra matrikkelen og Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Les mer

Med denne prosesseringstjenesten kan høydeprofil legges inn i et hvilket som helst nettkart.

Les mer

Kartverket Status viser status- og driftsmeldinger for Kartverkets kart- og nettjenester.

Les mer

Kartverket Labs er vår "lekegrind" for digitale eksperimenter. Følg med og kommenter det vi prøver ut. Vi ønsker å involvere brukere og utviklere som tar i bruk våre tjenester i egne løsninger.

Les mer

Oppslag mot og nedlasting fra Kartverkets kart- og nettjenester.

Les mer

Vil du kjøpe andre kartdata enn de som er gratis tilgjengelig, kan du henvende deg til sjødivisjonen (kartdata sjø) eller en av våre forhandlere for digitale produkter (kartdata land).

Les mer

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
08700
post@kartverket.no
 

Chat