Hopp til innhold

Standarder

De nasjonale bransjestandardene innenfor kart, oppmåling og geografisk informasjon er utviklet i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Nasjonal strategi for videreutvikling av SOSI har som mål å sikre at geodata er lett tilgjengelig og til størst mulig nytte for samfunnet.

Les mer

Retningslinjer for bruk av formater ved formidling av data som er direkte eller indirekte stedfestet.

Les mer

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt filformat for norske kartdata.

Les mer

Last ned de nasjonale bransjestandardene for geografisk informasjon, fra standard for grunnlagsnett og kontroll av geodata til symbolfonter for friluftslov og sport.

Les mer

Kartverket som standardiseringsorgan for geografisk informasjon har en koordinerende og rådgivende rolle gjennom standardiseringssekretariatet.

Les mer

Her er en oversikt over de høringene som til enhver tid er i gang om nasjonale bransjestandarder innenfor kart, oppmåling og geografisk informasjon.

Les mer

Arbeidet med SOSI standarden er organisert gjennom frivillig deltagelse i referansegrupper eller standardiseringsprosjekter. Alle har i prinsippet anledning til å delta og påvirke innholdet i standard...

Les mer

Prosjekter for revisjon eller utarbeidelse av nye bransjestandarder er åpne for deltakelse.

Les mer

Veiviseren

Kontakt Kartverket

Standardiseringssekretariatet
E-post standardiseringssekretariatet@kartverket.no

eller

Telefon 08.00-15.00
08700
post@kartverket.no
 

Chat