Hopp til innhold

Arealplan og planregister

Kartverkets plansider på nett inneholder artikler, lenker og tips for ansatte i kommunene, entreprenører og andre som arbeider med arealplaner og planregister.

Her er en innføring i hvordan en arealplan skal kodes når den digitaliseres.

Les mer

Plan- og bygningsloven krever at kommunen skal ha et planregister, og det skal helst være digitalt. Her skisserer vi hvordan det kan gjøres.

Les mer

Gjennomføringa av viktige statlege eller regionale utbyggingsprosjekt vil gjere det naudsynt at staten sjølv må utarbeide og vedta arealplanar.

Les mer

Få hjelp i planarbeidet - mellom anna til å oppnå rett teknisk kvalitet på kartgrunnlag, arealplanar og planregister.

Les mer

Her har vi samla rapportar frå kommunar som har erfaring med å opprette digitale planregister.

Les mer

Se kommunale planregistre, kommuneplaner og reguleringsplaner.

Les mer

Lenker til lover, forskrifter, rundskriv, rettleiingar og nettsider som kan vere til nytte i arbeidet med arealplanar og planregister.

Les mer

Plandata skal inngå i Norge digitalt. Skal datasettet bli fullstendig, må analoge planer bli digitale, og Norge digitalt har derfor satt i gang en nasjonal dugnad for digitalisering av arealplaner.

Les mer

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
08700
post@kartverket.no
 

Chat