Skip to content
Studenter på lesesal, en av dem med Oculus Rift-headset

Nesten halvparten av Norges befolkning bruker kart i en eller annen variant minst en gang i uka. Men få vil studere kartfag. Nå roper bransjen et varsku.

Read the article

Wizard

Telephone (08.00-15.45)

08700

(++ 47 32 11 83 00 from abroad)

E-mail: post@kartverket.no